MiljöBoHus från Bohuslän KB

Gunneby Kile 471 93 Kållekärr Telefon: 0304668455 // 0730-66 68 03 http://www.miljobohus.se/ per@miljobohus.se

Omdöme och kommentarer från tidigare utförda uppdrag

Här visas de tio senast inlagda omdömena.

MiljöBoHus från Bohuslän KB har ännu ingen kommentar eller värdering av tidigare utförda jobb. Vi rerkommenderar dig att kontrollera detta innan arbetets början.