Trädgårdsteamet i Skåne AB

Varmt välkommen till Trädgårdsteamet i Skåne AB! När ni anlitar Trädgårdsteamet erbjuder vi - Kunskap - Erfarenhet - Kvalité... och det lilla extra Vi utför arbeten åt kommuner, bostadsrätter, skolor, företag, villaägare. Stora som små uppdrag. Vi skissar, planerar, projekterar och skapar trädgårdsmiljöer. Här kommer lite mer information om det vi gör: Stensättning Vi arbetar ofta och gärna med naturstensmaterial, som t.ex. smågatsten i olika mönster och sättningar, men också med t.ex. Ölandsten, i sin oregelbundenhet. Sten är ett hårt material med många färger och möjligheter där fantasin är den enda begränsningen. Plattläggning Vi använder oss av marknadens alla leverantörer med deras olika sortiment. Variationen på plattorna gör att ingen yta behöver bli lik någon annan. Varje trädgård har sin prägel och vi försöker alltid hitta den bästa lösningen. Inte bara färg och form utan också funktion och användning, som t.ex. höjder, tjocklek och fall från hus. Växter & plantering Med stor växtkunskap planerar och planterar vi olika typer av rabatter. Allt från stora planteringar till den lilla hemmarabatten. Vi använder oss gärna av allt från träd ner till den minsta perennen, och kan på så sätt arbeta i olika skickt med en stor mångfald. Målet är att skapa en inbjudande miljö där blomning sker året om. Dammanläggningar Vatten är ett av de element i trädgården som höjer upp den till en helt annan nivå. Med en damm får man också trevliga effekter, som t.ex. ljud, djur och vattenväxter. Det gör att trädgården blir rogivande. Snickeriarbeten Inslag av trä i trädgården, som t.ex. staket, plank, pergola, spaljé och verandor, kan skapa olika rum och skydd. Trä är ett mjukt naturligt material, som går att forma allt efter tycke och smak. Trädfällning Vi har många års erfarenhet av att fälla stora och ibland svåra träd. När det inte går att fälla träden använder vi olika typer av liftar och plockar ner dem. Träd kan behöva fällas av olika anledningar, t.ex. almsjuka, röta, m.m. Vi bedömer med erfarenhet på plats vad som behövs. Beskärning Träd och buskar av olika slag, måste beskäras av rätt orsak och vid rätt tid. Utförs det vid fel tidpunkt kan detta vara ödesdigert för växten. Fruktträd kan med fördel beskäras vintertid om det inte rör sig om s.k. blödare. Vi både utför beskärningar och håller kurser i hur man på ett professionellt sätt utför detsamma. Kontakta oss Adress kontor: Bromsarevägen 4 24657 Barsebäck Fax kontor: 046-77 57 05 Direkttelefon: Thomas 070-9940569 e-post: thomas.wiklof@tradgardsteamet.se kirsti.wiklof@tradgardsteamet.se

Referensjobb

Här kan du se tidigare jobb som Trädgårdsteamet i Skåne AB har utfört.

Referensjobb "Bengtssons Hästgård i Henkelstorp" utfört av Trädgårdsteamet i Skåne AB

Bengtssons Hästgård i Henkelstorp

1. Innergården, omgärdard av en mur. Längs med muren kan man finna kanter, snyggt dekorerade med sten och växter. För att ge ett gediget och nostalgiskt intryck så har mycket natursten använts i anläggningen. 2. Västra gaveln, som är en liten köksträdgård. Här blir man påmind om viktoriansk stil, med strikta stråk av smågatsten och en inramning av buxbom. Naturligtvis med ett vattenspel, som den centrala punkten, som man ser både från innergården och gårdsplanen.

Referensjobb "Bengtssons Hästgård i Henkelstorp" utfört av Trädgårdsteamet i Skåne AB

Bengtssons Hästgård i Henkelstorp

1. Innergården, omgärdard av en mur. Längs med muren kan man finna kanter, snyggt dekorerade med sten och växter. För att ge ett gediget och nostalgiskt intryck så har mycket natursten använts i anläggningen. 2. Västra gaveln, som är en liten köksträdgård. Här blir man påmind om viktoriansk stil, med strikta stråk av smågatsten och en inramning av buxbom. Naturligtvis med ett vattenspel, som den centrala punkten, som man ser både från innergården och gårdsplanen.

Referensjobb "Bo01" utfört av Trädgårdsteamet i Skåne AB

Bo01

1. Kv. Havslunden. Där vi, som underentreprenörer till JM Bygg, gjorde en innergård, som ritats av Simon Irvine. 2. Kanalparken. Där vi, som underentreprenörer till Skanska, tog hand om det gröna. All trädplantering av t.ex. bok. alkärr, ek och pil i de olika biotoperna och på andra ställen i anläggningen utfördes av Trädgårdsteamet. Vi planterade också allt gräs, från elefantgräs det största, till björngräs de minsta tuvorna. I parken rullade vi ut färdigt gräs. Med den konstgjorda strandkanten och de surfliknande bryggorna, allt gräs och med skogsbiotoperna, som öar i mitten, är kanalparken mycket sevärd.

Referensjobb "Thomas Wiklöf, Trädgårdstekniker 0709 - 94 05 69	" utfört av Trädgårdsteamet i Skåne AB

Thomas Wiklöf, Trädgårdstekniker 0709 - 94 05 69

Thomas Wiklöf Jag är utbildad trädgårdstekniker på Alnarps lantbruks-universitet. Tillsammans med en kompanjon startade jag Mark & Park bolaget 1993. Innan dess var jag i tre år kalkylator hos Miljöbyggarna och på NPL bygg. Med många års praktisk erfarenhet av mark och anläggningsarbeten, även som ansvarig arbetsledare, var det med stor entusiasm, som jag 1999 startade TBW. Detta ger mig möjlighet att kombinera mina praktiska och teoretiska erfarenheter.

Kontakt

På brabyggare.se använder vi kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen för dig. Läs mer om hur vi använder cookies här...