Villcon AB

BYGGKONSTRUKTÖR VILLCON - KONSTRUKTIONSLÖSNINGAR FÖR DIG Villcon står på en av de absolut stabilaste grunderna du kan tänka dig. Villcon är byggt för att bilda den starkaste samarbetspartnern du kan jobba med. Villcon tycker om alla idéer och hjälper dig visualisera och realisera. Villcon är med dig genom hela processen, från idé till slutförande. Välkommen till din nya byggkonsult. VAD ÄR KONSTRUKTIONSRITNINGAR? En konstruktionsritning behövs till alla sorters konstruktioner, bland annat; Nybyggnation, tillbyggnad, attefallshus osv. En konstruktionsritning är en teknisk beskrivning som visar byggnadens konstruktiva utformning. I konstruktionsritningen framgår konstruktionens byggnadskomponenter såsom dimensioner, materialkvalitéer, tekniska sektioner, planer, infästningsdetaljer, och mycket mer. VARFÖR BEHÖVER DU BYGGKALKYLER? En kalkyl behövs för att kunna ta ett välbaserat beslut. Det kan gälla beslut om huruvida man kommer investera i något, nybyggnationer mm. Vill du veta vad ditt projekt kommer att kosta eller hur du kan skära ned på kostnaderna har du stor användning av en professionellt utförd byggkalkyl. Snabbt & Enkelt med Hög Kvalitet. VAD ÄR KONSTRUKTIONSBERÄKNING? Konstruktionsberäkning är den beräkning som görs och ligger bakom en konstruktionsritning. Man kan säga att en konstruktionsritning är en schematisk representation av konstruktionens alla konstruktionsberäkningar. En konstruktionsberäkning behandlar i grund och botten dimensioneringen av konstruktionen så att det uppfyller alla krav enligt dagens normer. De normer som är gällande i Sverige är Eurocoden och EKS:n. VAD ÄR ENERGIBALANSBERÄKNINGAR? Energibalansberäkning - är en beräkning som visar differensen mellan tillförd energi och energiförluster. Tillförd energi kan innefatta solinstrålning, värmeåtervinning, kroppsvärme, spillvärme från hushållsapparater, etc. Med energiförluster menas läckage, transmissioner genom byggnadselement såsom väggar, tak, grund. Kontakta oss idag för en snabboffert på ditt jobb! ENDRIT BENEUS, VD 0763 030903 endrit@villcon.se Text visas om bilden är trasig

Certifieringar & branschorganisationer

Kontakt

På brabyggare.se använder vi kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen för dig. Läs mer om hur vi använder cookies här...