Dränering och markarbete

Dränering är en viktig del av när du bygger hus och ska tas på största allvar. Här finns det inga utrymmen för slarv – dåligt utfört markarbete kan visa sig vara mycket kostsamt i längden. För att förhindra framtida fuktproblem måste du ta en rad faktorer med i beräkningen: hur marken lutar, vilken typ av jord som är omkring huset, hur djupt du gräver etc. Detta är saker som bestämmer hur du på bäst sätt dränerar kring huset.

Stenmur Grund till hus gräsmatta

För de allra flesta är det bäst att anlita en firma som specialiserat sig på markarbete och dränering – då vet du att du får ett fackmannamässigt utfört arbete. De vet hur du bäst leder bort vattnet, vilka bestämmelser som gäller, och gör sedan jobbet. Hos oss kommer du i kontakt med och får offerter från bra, kvalitetssäkrade företag inom markarbete.

Gräsmattor, stensättning och övrigt markarbete

Renovering av grundmurFörutom dränering kan du hitta firmor som gör annan typ av markarbete. Du kanske vill anlägga gräsmatta eller lägga sten kring huset – speciellt efter en dränering då du behöver snygga till markytorna. Ofta kan samma firmor också avsluta dessa jobb och skapa en trädgård att trivas i.

Anlägga gräsmatta – vad ska du tänka på?
Lägg sten för en stilren trädgård
Tecken på att du behöver dränera kring huset

Hitta företag inom markarbete

Oavsett vad du vill göra – dränera inför nybygge, omdränering kring husgrunden, anläggning av gräsmattor, stensättning eller övrigt markarbete – kommer du i kontakt med pålitliga, kvalitetsäkrade företag här. Försök att så ingående som möjligt beskriva ditt projekt och få snabbt flera offerter att jämföra. Välj sedan själv vilka du vill gå vidare med.

Pris för markarbete och dränering

När det kommer till arbetskostnaden för markarbete, om du vill anlägga grusgångar eller stensatta gångar, garageuppfart, uteplats etc., beror allt på ytan. Mät upp det du vill ha lagt när du sätter en budget. Ofta får du ett pris kring 300-800 kronor per kvadratmeter för grusgångar och plattsättning. När det kommer till dränering spelar valet av material och storleken på huset in på slutpriset. Kontaktar du en firma så kan du få en ungefärlig prisuppgift utifrån hur marken är och storleken på huset. För mer information, läs våra budgetråd för markarbete.

Hitta lokala företag för markarbete och dränering

När du anlitar ett företag för markarbete eller dränering är det skönt att ha en firma som arbetar i närheten, gärna på samma ort. Därför har vi gjort så du kan söka på firmor utifrån där du bor. Här hittar du firmor för mark- och dräneringsarbete i Stockholms Stad, Göteborg och Malmö. Men vi arbetar med kvalitetssäkrade firmor i hela landet – sök lokala firmor för markarbete.