Att tänka på när du anlitar snickare

När du har ett byggprojekt som ska genomföras är det smidigt att anlita en fackman att göra jobbet åt dig. Du kanske inte har kunskapen eller helt enkelt vill ha tid över till annat. Men är det bara att anlita första bästa i listan? Det finns en hel del som du ska tänka på innan du anlitar snickare. Vad har snickaren för försäkring? Täcker de eventuella skador och följdskador som denna orsakar? Ska man välja fastpris eller löpande räkning? Vad gäller vid svart arbetskraft?

Försäkring och avtal

Det är viktigt att byggprojektet är försäkrat på rätt sätt för att du ska slippa eventuella extra utgifter vid skador och dylikt. Tänk på att se till att snickaren har så kallad Ansvarsförsäkring, denna ersätter de eventuella skador som orsakas av snickaren vid till exempel en vattenläcka. Snickaren är dock alltid skyldig att åtgärda fel som bedöms som bristande fackmässigt.

Konsumenttjänstlagen

För att du ska vara skyddad enligt Konsumenttjänstlagen krävs det att du har tecknat ett avtal med snickaren. I avtalet ska omfattningen av arbetet vara tydligt definierad samt att det ska framgå specifikt datum då jobbet ska vara klart. Du kan även ha med ett vite i avtalet för att vara extra skyddad om snickaren inte lever upp till avtalet. Konsumentverket har tillammans med Villaägarnas riskförbund tagit fram avtalsmallar som du kan använda dig av.

Betalningsplan och svartarbete

Den betalningsplan som görs upp mellan dig och snickaren är minst lika viktig som försäkring om du vill undvika en alldeles för dyr räkning. Vid fastpris innebär det att snickaren står för risken om arbetet blir dyrare än beräknat. Priset brukar normalt ligga högre än om du väljer löpande räkning, men vid större arbeten kan fastpris vara att föredra om du vill ha en bestämd kostnad.

Vid löpande räkning ligger bollen hos dig om det beräknade priset på arbetet blir dyrare. Du bör också lägga mer vikt på att följa upp vad som görs under fakturerad arbetstid. Om det gäller mindre arbeten så kan det i längden bli billigare och enklare med löpande räkning.

Om du väljer svart arbetskraft till ditt byggprojekt, är det ingen försäkring som gäller och i värsta fall kan du bli ersättnings- och skattskyldig. För att undvika detta kan du alltid fråga efter F-skattesedel som visar att företaget är registrerat för moms och arbetsgivaravgifter. Svart arbetskraft är inte att rekommendera.