Våra samarbetspartners

Vi har samarbetsavtal med ett flertal branschorganisationer i byggsektorn där vi kontrollerar om våra medlemmars certifieringar och även andra organisationer där vi förmedlar kvalitetssäkrade hantverkare till deras kunder. Här har vi listat några av de viktigaste.

Villaägarnas riksförbund

Villaägarna skapar nytta för medlemmarna och arbetar för bättre villkor för alla Sveriges småhusägare. Förbundets vision är att alla ska kunna förverkliga sina småhusdrömmar. Villaägarna har ca 313 000 medlemshushåll.

Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen är en ideell medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Genom information, utbildning och rådgivning hjälper vi människor, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd.

Golvbranschen

Golvbranschen, GBR är branschorganisationen som representerar Sveriges bästa golvläggare, återförsäljare och inte minst leverantörer.

Målarmästarna

Målaremästarna är bransch- och arbetsgivarorganisation för de professionella måleriföretagen i Sverige. Målaremästarnas kärnvärden är kunskap, kvalitet och inspiration och ska genomsyra allt vi gör. Vi arbetar med service och utveckling med målsättning att öka lönsamheten i medlemsföretagen.

Sveriges byggindustrier

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation med ca 3.200 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). Förbundet har till ändamål att främja medlemsföretagens gemensamma intressen som arbetsgivare och som näringsidkare inom byggindustrin.

Byggkeramikrådet

Byggkeramikrådet, BKR, bildades år 1989 av Plattsättarentreprenörernas Riksförening, PER och Kakelföreningen, KAF. Syftet var att skapa en gemensam organisation som kunde leda den tekniska utvecklingen och ta tillvara kunskapen från såväl entreprenörer som leverantörer inom det snabbt växande byggkeramiska området.