Avtalsmallar byggprojekt

Här har vi samlat avtalsmallar som du kan använda för ditt byggprojekt (ABS09, ÄTA, Hantverkarformuläret 17). Vi rekommenderar skriftligt avtal om du planerar att genomföra ett byggprojekt. Det tydliggör förväntningar kring vad arbetet omfattar, överenskommet pris m.m. För byggtjänster som köps av privatperson gäller konsumenttjänstlagen och det finns också mallar standardavtal som du kan använda.

Hantverkarformuläret 17 - använder du vid ROT-arbeten

Exempel på ROT-arbeten är renoveringar som t.ex. att måla om huset, dra om el, byta handfat etc. eller invändig ombyggnad som t.ex. att bygga om badrummet etc.

Hantverkarformuläret 17 (ROT) (PDF-dokument, 1,1 MB)

Entreprenadkontrakt (ABS 09) - använder du vid småhusentreprenader

Exempel på småhusentreprenader är om- och tillbyggnad av hus, nybyggnad av garage och andra åtgärder som är bygglovspliktiga.

Entreprenadkontrakt (ABS09) (Word-dokument, 340 kB)

Ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) - använder du vid ändringar och tillägg

Om du vill göra tillägg eller ändringar jämfört med Entreprenadkontraktet för ditt byggprojekt så bör detta dokumenteras löpande m.h.a. mallen för ÄTA. Det kan gälla ett nytt verandaräcke (tillägg) eller att du vill ha klinker istället för trä på golvet (ändring).

Ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) Entreprenadkontrakt (Word-dokument, 83 kB)

Om du vill göra tillägg eller ändringar jämfört Hantverkareformuläret 17 för ditt byggprojekt så använder du denna mall:

Ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) Hantverkareformuläret 17 (PDF-dokument, 331 kB)

Allmänna bestämmelser ABS 09 - om du vill läsa mer vad som gäller

Dessa finns även med i avtalsmallen för Entreprenadkontrakt ovan.

Allmänna bestämmelser ABS 09 (Word-dokument, 85 kB)