Certifieringar i byggsektorn

De som utbildar sig till byggnadsarbetare i Sverige går vanligen byggtekniskt gymnasium följt av praktik, totalt c:a 6 800 timmar. Därefter kan man ansöka om yrkesbevis som t.ex. Golvläggare, Plattsättare, Målare eller Takmontör. Det är Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) som utfärdar yrkesbevis och det är c:a 60-80% av de som avslutar utbildningen som hämtar ut sitt yrkesbevis.

Det finns även ett stort antal certifieringar och branschorganisationer i byggsektorn som intygar att företaget, eller i vissa fall en person, har rätt kunskap för att utföra arbeten inom det området. Detta är en viktig kvalitetsstämpel att titta efter när du väljer leverantör.

 • PERAuktoriserad PER - auktoriseringen via Byggkeramikrådet innebär att PER-företagen genomgått en särskild utbildning omfattande ekonomi, juridik, teknik, kvalitet och miljö. De har också en dokumenterad lång erfarenhet av stora och kvalificerade plattsättningsentreprenader.
 • ElsäkerhetsverketBehörig elinstallatörär ett bevis som utfärdas av elsäkerhetsverket. För att få detta bevis krävs både utbildning och praktik. En behörig elinstallatör är behörig att utföra elinstallationsarbete på elektriska starkströmsanläggningar.
 • Byggkeramikrådet, BKRBKR - certifiering för tätskikt i våtrum – utfärdas av Byggkeramikrådet, säkerställer kunskap om gällande branschregler för tätskikt under kakel och klinker i våtutrymmen.
 • Brandskyddsföreningen, Heta arbetenBrandskyddsföreningen är en ideell medlemsorganisation som utbildar och certifierar företag som arbetar med Heta Arbeten (arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, t.ex. svetsning, skärning, lödning, arbete med varmluftspistol eller sliprondell) enligt sina normer.
 • Svenska Byggingenjörers Riksförbund, SBRByggnadsingenjörerna (Besiktning och Kvalitetsansvariga) Svenska Byggingenjörers Riksförbund.
 • Certifierad elektriker, EIOCertifierad elektriker – utfärdas av ELY i samarbete med branschorganisationen EIO, säkerställer utbildning och kunskap om branschregler. EIO kontrollerar elbehörighet för samtliga anslutna medlemsföretag.
 • Energigas SverigeEnergigas Sverige - branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.
 • EntreprenörsföretagenEntreprenörsföretagen (gamla Plåtslageriernas Riksförbund) är en branschorganisation och arbetsgivarförbund för 900 företag verksamma inom ventilation och plåtslagerier.
 • FunkisFunkis är ideell organisation för företag verksamma inom OVK, dvs. Obligatorisk Ventilations Kontroll. FunkiS har ca 1200 medlemmar inom OVK branschen.
 • Glasbranschföreningen, GBFGlasbranschföreningen (GBF) är en bransch- och arbetsgivarorganisation för ca 550 glasmästerier, bilglasmästerier, konstinramningsföretag och glas- och metallentreprenörer i Sverige, de utfärdar bland annat MTK-auktorisation, vilket innebär att ett MTK-auktoriserat företag vet vilket glas som ska användas på rätt sätt och på rätt plats.
 • Golvbranschen, GBRGolvbranschen, GBR, är branschorganisationen som representerar Sveriges bästa golvläggare, återförsäljare och inte minst leverantörer.
 • GVKGVK- behörighet för Säkra våtrum – utfärdas av Golvbranschens våtrumskontroll, säkerställer kunskap om gällande branschregler för tätskikt under kakel och klinker i våtutrymmen.
 • MålaremästarnaMålaremästarna är en bransch- och arbetsgivarorganisation för de professionella måleriföretagen i Sverige. Alla medlemsföretag står bakom Nöjd-Kund-Garanti, det innebär att köpare har en extra garanti i två år på utfört arbete.
 • MåleriföretagarnaMåleriföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för små och medelstoramåleriföretag.
 • Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter är en intresseorganisation för arkitekter, landskapsarkitekter, planeringsarkitekter och inredningsarkitekter i Sverige.
 • Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, SPEFSveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, SPEF, är en branschorganisation för bygge med murning och putsning i Sverige. SPEF arbetar med att vidareutveckla branschen samt verka för ett kvalitativt anseende.
 • Sveriges Trädgårdsanläggningsförbund, STAFSveriges Trädgårdsanläggningsförbund, STAF, är en organisation för företag inomträdgårdsanläggning.
 • Säker vatteninstallationSäker vatteninstallation – Säker Vatten AB har till uppgift att utveckla, förvalta och marknadsföra branschreglerna, samt att kontrollera och auktorisera rörföretag.
 • Tak- och Tätskiktsentreprenörerna, TIBTak- och Tätskiktsentreprenörerna, TIB är en branschorganisation för leverantörer, beställare och tillverkare.
 • VVS FöretagenVVS Företagen är en branschorganisation för de företag som har verksamhet inom VVS branschen. VVS är också en arbetsgivarorganisation för företag inom ventilation, teknisk isolering, kyla och industriörer.