Budgetråd: Arkitekter och byggkonsulter

Kostnaden för arkitekt och övriga konsulter (bygg, statiker, el, rör, vent m.fl.) varierar med omfattning och typen av projekt. En vägledande uppskattning är konsultomkostnader på 10-12% av totala projektkostnaden.

Arkitekter och inredare

Kostnaden för att göra ritningar till ett nytt hus eller en om-/tillbyggnad beror på många faktorer som t.ex. om befintligt hus skall mätas upp, hur många olika skissförslag man vill ha, hur många ändringar som görs, omfattning på projektet m.m.
Man kan därför bara ge mycket grova indikationer. Ritningar till en enklare tillbyggnad kan kosta 20 000-40 000kr, till det kommer även eventuellt kostnader för konstruktionsritningar.
Timkostnaden att anlita hjälp inom detta område kan ligga i följande intervaller:

  • Arkitekt: 600-1 200kr per timme.
  • Rit- och bygglovshjälp (ej utbildad arkitekt): 350-600kr per timme.

Kostnaden för att anlita en inredningsarkitekt varierar mycket med omfattningen och ambitionsnivå på projektet och det går därför bara att ange en indikation på ungefärlig timkostnad.

  • Inredningsarkitekt: 800-1 200kr per timme.
  • Inredare (ej utbildad): 600-800kr per timme.

Behöver du en bra hantverkare? Skapa din förfrågan här!

Tillbaka till föregående sida