Budgetråd: Elinstallation (el, tele, data, larm m.m.)

Antalet enheter som ska bytas/sättas är viktigt att beräkna för att kostnaden skall kunna uppskattas. Om ledningar kan behöva flyttas/dras om är också viktigt att tänka igenom för att kunna uppskatta kostnaden grovt.
Arbetskostnaden för att sätta in/byta en enhet (eluttag, strömbrytare, spotlights, m.m.) kan ligga mellan 350 och 500 kr. Kostnaden för att dra om elledning varierar mycket beroende på om det är utanpåliggande ledning eller i rör, om rören behöver bytas m.m. Timkostnader för en elektriker kan vara mellan 350 och 500 kr per timme. Priset för eluttag, strömbrytare, spotlights m.m. varierar mycket beroende på utförande och kan ligga mellan 100-500 kronor. En ny elcentral med automatsäkringar kan kosta mellan 5 000 och 10 000 kr. Byte av central kräver ofta även byte av andra kompletterande komponenter.
Installation av ett nytt larm kan kosta mellan 2 500 och 10 000 kr, och installation av en ny antenn med ny dragning av ledning kan kosta mellan 1 000 och 15 000 kr. Ett nytt telefonjack kan kosta mellan 800 och 2 000 kr inklusive arbete och material och ett datanätverk mellan 800 till 1200 per uttag inklusive aktiv utrustning.

Behöver du en bra hantverkare? Skapa din förfrågan här!

Tillbaka till föregående sida