Budgetråd: Fönster och dörrar

Kostnaden när man skall byta fönster och dörrar varierar mycket beroende på fabrikat och typ av dörrar och fönster. Antalet fönster, ytter- och innerdörrar som skall bytas ut är viktigt att beräkna för att kostnaden skall kunna uppskattas.

Kostnaden för ett standardfönster kan vara mellan 1 500 upp till 10 000 beroende på utförande, modell, spröjsar m.m. Kostnaden för en ytterdörr kan vara mellan 5 000 och 25 000 beroende på material och utförande. Kostnaden för en innerdörr kan vara mellan 1 000 till 7 500 beroende på material och utförande. För att få en bättre uppfattning om pris kan det vara en god idé att ta kontakt med någon av marknadens dörr och fönsterleverantörer så hjälper de normalt gärna till med en prisuppskattning.

Arbetskostnaden för att byta en dörr kan vara mellan 1 500 till 4 000 per enhet och lika mycket för att byta ett fönster. Kostnaden inkluderar borttagande av tidigare dörr/fönster och tätningsmaterial men inkluderar ej kostnaden för eventuellt behov av håltagning eller reparation av anslutande väggyta.

Behöver du en bra hantverkare? Skapa din förfrågan här!

Tillbaka till föregående sida