Budgetråd: Grundarbeten och murning

Kostnaden för att anlägga en grund varierar med markförhållandena på den aktuella platsen och med grundtyp, med eller utan källare. I exemplen nedan antas normala markförhållanden råda (plan mark, sandblandad jord) och inget behov av sprängning. Antalet kvadratmeter grund som skall gjutas och antalet löpmeter mur som skall byggas eller grund som ska dräneras är viktigt att beräkna för att kostnaden skall kunna uppskattas.

Kostnaden per kvadratmeter för en gjuten grund utan källare kan vara mellan 500 och 1 500 kr inklusive arbete, material och grävning. Kostnaden per kvadratmeter golvyta för en gjuten grund med 2,5 meter källarvägg kan vara mellan 3 000 och 8 000 kr inklusive arbete, material och grävning. Kostnaden för att dränera om en grund kan vara mellan 800 och 2 000 kr per löpmeter inklusive arbete, material och grävning.

Kostnaden för att anlägga en mur utvändigt varierar med höjd och typ av material. En mur med en höjd av c:a en meter kan kosta mellan 1 000 och 2 000 kr per löpmeter att anlägga inklusive arbete, material och grävning. Natursten ligger i det övre spannet och en putsad mur i lättbetong i det nedre spannet.

Behöver du en bra hantverkare? Skapa din förfrågan här!

Tillbaka till föregående sida