Budgetråd: Kakel och klinker (läggning, sättning m.m.)

Kostnaden när man skall kakla eller lägga klinker varierar mycket beroende på materialval och om det är fråga om våtrum eller annan yta. Antalet kvadratmeter yta som skall läggas eller sättas är viktigt att beräkna för att kostnaden skall kunna uppskattas.

Materialet kan kosta mellan 100 kronor per kvadratmeter för ett enkelt standardkakel upp till över 1 000 kr per kvadratmeter för mer exklusivare sorter. Generellt kan sägas att små plattstorlekar är dyrare både vad gäller material och arbetskostnad.

Arbetskostnaden för att sätta/lägga kakel och klinker kan vara mellan 300 och 900 kr per kvadratmeter. Den nedre delen av spannet avser vanlig rumsyta och den övre delen våtrum. Om värmegolv skall läggas in så kan det kosta mellan 1 500 och 5 000 kr per kvadratmeter ytterligare inklusive material beroende på om det är el- eller vattenburen värme och beroende på hur golvet måste byggas om.

Behöver du en bra hantverkare? Skapa din förfrågan här!

Tillbaka till föregående sida