Budgetråd: Konstruktör, VVS- och elkonsult

Konstruktörer, VVS- och elkonsulter kan vara aktuella att anlita vid större renoveringsprojekt, vi om- och tillbyggnad samt vid nybyggnation. Kostnaden för att anlita hjälp inom dessa områden varierar med omfattningen och komplexiteten i projektet och det går därför bara att ge grova indikationer.
En konstruktör kan t.ex. behöva anlitas om man ska ta bort en bärande vägg (eller för att fastställa om den är det). Ingrepp i bärande delar kräver bygganmälan och kan även kräva bygglov. En konstruktör kan även behöva anlitas vid om- och tillbyggnad samt vid nybyggnation om inte arkitekten även kan dessa frågor. Kostnaden för en konstruktör kan ligga i intervallet 500-900kr per timme.
En VVS-konsult kan t.ex. behöva anlitas om man ska installera ny värmekälla såsom bergvärme eller motsvarande. VVS-konsult redovisar då vad entreprenören ska utföra. I vissa fall har entreprenören eller leverantören egna konsulter som kan åta sig att projektera systemet. VVS konsulter kan även vara behjälpliga med plan för dragning av VVS och ventilation på ritningarna vid större om- till- och nybyggnadsprojekt. Kostnaden för en VVS-konsult kan ligga i intervallet 600-900 kr per timme.

En elkonsult kan behöva anlitas vid större elarbeten som t.ex. vid en större om- till- eller nybyggnation. Elkonsulten kan då projektera hela elsystem samt data, tele och larm i fastigheten, eller delar av detta. Kostnaden för en elkonsult kan ligga i intervallet 600-900 kr per timme.

Om man är osäker vad som krävs kan man med fördel fråga en elektriker om han anser att konsult behöver anlitas. Och i motsvarande fall för VVS-konsulten kan man fråga rörmokaren eller ventilationsentreprenören vad denna anser om hjälp med projektering av berörda system.

Behöver du en bra hantverkare? Skapa din förfrågan här!

Tillbaka till föregående sida