Budgetråd: Målning, fasadarbeten

Ska man måla om eller göra om fasaden så är det viktigt att veta vilka åtgärder som planeras och även att grovt uppskatta antalet kvadratmeter fasadyta som skall åtgärdas för att göra en grov uppskattning av kostnaden. För ett "normalhus" kan vägghöjden vara c:a 3 meter per plan och som exempel skulle då ett hus om 10 gånger 8 meter i två plan ha c:a 216 kvadratmeter fasadyta ((10*2st väggar + 8*2st väggar) gånger 3 meter i höjd gånger två våningar).

Arbetskostnaden för att tvätta, underlagsbehandla och måla om fasaden kan ligga mellan 100 och 150 kr per kvadratmeter. Kostnaden för material kan vara mellan 50 och 200 kr per kvadratmeter för målarfärg (trä och puts) och mellan 200 och 1 000 kr per kvadratmeter om en ny fasad måste sättas upp beroende på material (puts ligger i den övre delen av spannet och trä ligger i den nedre delen). Skall fasaden tilläggsisoleras så kan det kosta mellan 400 och 700 kr per kvadratmeter i material och skulle för "normalhuset" ovan då vara c:a 10 000 till 30 000 kr.

Totalkostnaden per kvadratmeter för underlagsbehandling, måling och färg blir då c:a 200-300 kr per kvadratmeter och kostnaden för dessa åtgärder för "normalhuset" ovan skulle kunna vara c:a 45 000 till 65 000. Till det kommer kostnader för byggställning, resor, avfallshantering m.m. Behöver fasaden lagas tillkommer kostnader för det. Skall fönster och dörrar renoveras/målas om tillkommer även kostnader för det (se Fönster och dörrar nedan).

Behöver du en bra hantverkare? Skapa din förfrågan här!

Tillbaka till föregående sida