Budgetråd: Markarbeten (gångar, altaner, garageuppfarter m.m.)

Kostnaden när man skall anlägga nya gångar, altaner, garageuppfarter m.m. utvändigt varierar mycket beroende på vald ytbeläggning och storleken på yta. Antalet löpmeter eller kvadratmeter som skall göras om/beläggas är viktigt att beräkna för att kostnaden skall kunna uppskattas.

Priset per kvadratmeter eller löpmeter för marksten och plattor varierar mycket beroende på material. Olika typer av betongsten och plattor kan kosta mellan 200 och 400 kr per kvadratmeter och natursten kan kosta mellan 400 och 1 000 kr per kvadratmeter.

Arbetskostnaden för att anlägga en ny grusgång kan vara mellan 300 och 600 kr per kvadratmeter inklusive material (ungefär samma pris per löpmeter om gången är c:a 1 meter bred). Kostnaden för att sätta marksten kan vara mellan 350 och 800 kr per kvadratmeter inklusive grävning och material till grusbädd men exklusive själva markstenen. Kostnaden för att asfaltera varierar mycket beroende på hur stor yta som skall beläggas, i detta fall är det bäst att fråga en leverantör direkt.

Behöver du en bra hantverkare? Skapa din förfrågan här!

Tillbaka till föregående sida