Budgetråd: Nybyggnation

Kostnaden när man skall bygga nytt kan variera mycket beroende på typ av hus, storlek och utförande. Antalet kvadratmeter boendeyta är viktigt att beräkna för att kostnaden skall kunna uppskattas.

Priset per kvadratmeter boendeyta för ett nybyggt hus i två plan med källare kan vara mellan 10 000 och 30 000kr per kvadratmeter inklusive arbete och material. Priset per kvadratmeter boendeyta för ett nybyggt hus i ett plan med källare är något lägre och kan vara mellan 8 000 och 25 000 kr per kvadratmeter inklusive arbete och material. Nyckelfärdiga hus i byggsats ligger i den nedre delen av spannet och arkitektritade hus byggda i lösvirke i den övre delen av spannet. Till detta kommer kostnader för tomt, bygglov, anslutning av avlopp m.m. vilka även detta kan vara betydande kostnader.

För att få en bättre uppfattning om kostnaden för att bygga nytt kan det vara en god idé att ta kontakt med någon av marknadens husleverantörer som normalt gärna hjälper till med att ange priset på sina produkter och kan även ofta anvisa förslag på byggare. Skall du upphandla själv så kan du läsa mer om råd kring det under menyn Upphandla hantverkare.

Behöver du en bra hantverkare? Skapa din förfrågan här!

Tillbaka till föregående sida