Budgetråd: Pool och spa

Pool
Kostnaden för att bygga pool varierar mycket beroende på typ, storlek och utförande. Ovanmarkspooler är generellt billigare än markpooler (nergrävd pool) och en stor pool kostar mer än en mindre även om skalfördelar gör att priset per extra kvadratmeter avtar med storleken. För utförandet varierar material, stomme, pump och filter, kopplingar och ventiler och allt detta påverkar självklart priset bland de många poolpaket som finns på marknaden. Kostnader som ofta glöms bort är pooltäckning (alltifrån en enkel presenning till ett helt tak), staket för barnskydd och eventuellt behov av sprängning.
Stommen i poolen tillverkas idag i en mängd material, trä, plåt, plast och betong förekommer. För självbyggaren passar sk isolerblock som fylls med betong. Det är ett snällt material att jobba med och slutresultatet är en välisolerad pool med en stomme som inte behöver motfyllas. Synliga yttersidor kan putsas. En pool som skall vara klädd med kakel eller mosaik invändigt måste alltid ha en stomme av betong.
En markpool på ca 3 x 7 meter och ca 1,5 meter djup kan kosta mellan 150 - 400.000 kr inklusive material, installationer och markarbeten och en markpool på ca 4 x 10 mellan 250.000 - 500.000 kr.
Motsvarande siffror för en ovanmarkspool är 100 - 200.000 kr och 150 - 250.000 kr. Priserna gäller pooler med sk liner (plastduk) på insidan. Pooler med kakel eller mosaik är väsentligt mycket dyrare.
Spa
Utomhusspa blir allt mer populärt och finns i flera typer och modeller från olika leverantörer. Priset för ett spa inklusive installation och material kan ligga i intervallen:

  • 50 - 300.000 kr för ett utomhusspa
  • 150-500.00 kr för ett markinstallerat spa
  • 10-30.000 kr för en badtunna beroende på storlek och utförande.

Det är inte bara antalet badplatser i ett Spa som bestämmer priset. Pumparnas storlek och kapacitet, filterstorlek och isolering är viktiga faktorer vid val av Spa. Man bör noga tänka efter hur många man skall bada och hur ofta. Ett billigt Spa har sannolikt liten kapacitet på filter och pumpar och behöver således lång tid för återhämtning efter ett bad, kanske ett eller flera dygn.
En badtunna har normalt inget reningsverk varför vattnet behöver bytas efter varje bad, annars utvecklas bakterier osv. med hälsorisker som följd.

Behöver du en bra hantverkare? Skapa din förfrågan här!

Tillbaka till föregående sida