Förfrågan

Behöver du också hitta bra hantverkare? Skapa din förfrågan här

Tillbaka till förfrågningar

Isolering av vind i utbyggand

2018-09-14 Projektnr: 168070
0 företag har besvarat förfrågan.
Kategori Snickeri, montering, väggar, undertak Projektets adress Sporrmakaregatan Kommun (objekt) Göteborg Budget <25 000 kr Starttidpunkt 1-2 månader Uppdragsgivare Privatperson villa Omfattning Korrigering av tidigare isolering i utbyggnad
Uppdragsbeskrivning

Mellan tak och isolering ska det finnas en luftspalt för att ventilera underlagstaket (se principskiss), dvs isolering ska inte ligga direkt mot taket vilket är fallet här (bild 1).
Vid takfoten (bild 2) är det helt öppet mot isoleringen. Här borde vindskyddet i ytterväggen dragits ända upp till undertaket och anslutits till vindavledarna mellan takstolarna för att få ett obrutet vindskydd (se principskiss 1)
Isolering ska utföras noggrant så det inte uppstår mellanrum mellan skivor och med förskjutna skarvar för att undvika köldbryggor. Jag upplever att det är slarvigt utfört med mycket instoppade småbitar.
Jag kunde dock inte se några tecken på fuktskador.
Yttervägg:
Som syns på bild 3 slutar vindskyddet i den nya fasaden vid plåten. Taket är anslutet mot den gamla ytterfasaden så luften som passerar under plåten går troligen in bakom den nya isoleringen och eventuellt in i den gamla ytterväggen beroende på vindskydd där.
Det är svårt att helt få en korrekt bild av anslutningen mellan tak och vägg då plåten skymmer sikten.

Tillbaka till förfrågningar