Förfrågan

Behöver du också hitta bra hantverkare? Skapa din förfrågan här

Tillbaka till förfrågningar

Mura om överdel av skorsten

2019-01-10 Projektnr: 172714
0 företag har besvarat förfrågan.
Kategori Murare, putsa, fasadputs Underkategori Mura eldstad/skorsten Projektets adress Getingstigen Kommun (objekt) Linköping Budget <25 000 kr Starttidpunkt Starttidpunkt kan diskuteras Uppdragsgivare Privatperson villa, medlem Villaägarna
Uppdragsbeskrivning

Vi behöver få ner den plåthuv som täcker skorstenen. Den verkar hindra stekos mm att ge sig ut i det fria. Stekos dras istället ner i intilliggande pipor och stör grannen. (Radhus, gemensam skorsten) Då plåthuven monterades visade det sig att de översta tegelstenarna ligger lösa. Del av skorstenen måste alltså muras om.
Jag önskar 2 anbud: dels ett omfattande att ta ner plåthuven och ersätta den med konventionell plåtkonstuktion, och dels ett omfattande ommurning av skorstenens överdel

Tillbaka till förfrågningar