Förfrågan

Behöver du också hitta bra hantverkare? Skapa din förfrågan här

Tillbaka till förfrågningar

Takläckage med fuktsanering

2017-10-12 Projektnr: 151965
4 företag har besvarat förfrågan.
Kategori Totalrenovering, lokalanpassning Underkategori Villa/småhus Projektets adress Kontoristvägen Kommun (objekt) Stockholm Budget 100 000 - 200 000 kr Starttidpunkt Starttidpunkt kan diskuteras Uppdragsgivare Privatperson villa, medlem Villaägarna Badrum/kök Vare sig badrum eller kök omfattas Omfattning Nedmontering terass med återmontering, nyläggning av yttertak (papp) samt renovering av putsad yttervägg och innertak, fuktsanering.
Uppdragsbeskrivning

Hej!
Bakgrund: Vi köpte i somras ett hus från 1949 med ett tillbyggt garaget som byggdes om till bostad 1997.
Ovanpå garaget är det byggt en träterrass där det ligger tak i form av takpapp under.
Terrassen byggdes 2014 och samtidigt lades taket om med ny takpapp av förra ägaren.

Efter ett par månader började taket läcka ordentligt. Efter undersökning så upptäcktes direkt att taket var felaktigt lagt och av fel material. Det var för tunn papp, den var inte avslutat mot vägg samt att den bara val kall-limmad (dessutom felaktigt) och alltså inte svetsad. Resultatet var att ytterväggen (puts) fått in vatten och putsen på ytterfasaden har börjat släppa, samt att det rann (hinkvis) med vatten under ett ordentligt regn in i rummet under.
Innertaket är målad träpanel.

Detta är nu ett försäkringsärende och det jag efterfrågar är följande för försäkringens räkning:
• - Utlåtande från sakkunnig som fastställer omfattningen av följdskadorna. Vidare bör även utlåtandet ange hur man lämpligast kan åtgärda följdskadorna på ett skäligt och nödvändigt sätt.
• - Färgfotografier på följdskadorna.
• - Utförlig specificerad offert. Arbetstid och materialåtgång per moment ska tydligt redovisas. Offerten får inte innehålla rotavdrag eftersom det inte är tillåtet om försäkringsersättning utbetalas för åtgärdande av skadan.
Byggmässigt handlar det om puts av fasad, byte av innertak och erforderligt byte av de fuktskadade delarna i taket.

Vidare behöver även yttertaket läggas om helt, samt terrassen nedmonteras samt återmonteras efter arbetet med taket är klar.
Allt måste göras enligt gällande föreskrifter för att det ska hålla med terrass ovanpå taket. Garantier på tak och arbete ska lämnas.

Tillbaka till förfrågningar