Bygglov staket

Om du ska bygga ett staket kan du behöva bygglov från din kommun. Vad som avgör är bland annat om du ska bygga ett staket eller ett plank. Men vad är skillnaden och när behöver du ansöka om bygglov? Här hittar du kort info om skillnaden mellan staket och plank samt vilka olika regler som finns kring dessa.

 

Staket, spaljé eller plank?

Ett staket eller spaljé innebär en inhägnad som delvis går att se igenom. Det innebär att det är 50% luft mellan plankorna. Bygglov behövs om staketet förväntas vara över 1 meter i höjd och om det är mindre än 50% luft mellan plankorna.

Ett plank är likt ovan en inhägnad men till skillnad från ett staket har ett plank mindre än 50% luft mellan respektive planka. Bygglov behövs om planket förväntas vara över 1 meter i höjd.

 

En ytterligare faktor att tänka på är att du inte får bygga ditt staket/plank utan godkännande från din granne om det är mindre än 4,5 meter till din tomtgräns. Om du önskar bygga staketet eller planket närmre tomtgränsen krävs ett godkännande från grannen.

 

Undantag för bygglov vid byggnation av plank

Önskar du att bygga ett plank i anslutning till din bostad och uteplats behövs inte bygglov om följande krav uppfylls:

  1. Planket ska vara placerat max 3,6 meter från ett befintligt en- eller tvåbostadshus.
  2. Planket får vara upp till 1,8 meter högt
  3. Planket ska vara placerat minst 4,5 meter från din närmsta tomtgräns (om inte din granne gett tillåtelse att bygga närmre).

Tänk på att det kan finnas variationer och specifika krav som du behöver uppfylla. Dessa beror bland annat på din kommun och plats för bygget. Vi rekommenderar därför att alltid kontakta din kommun först. På så vis kan du få konkreta detaljer på vad som krävs för att få bygglov.

 

Hitta hantverkare som kan hjälpa dig att bygga staket