Garantier och ansvar

Det är konsumenttjänstlagensom reglerar garantier och ansvar när en konsument anlitar hantverkare för ett byggprojekt. Vi beskriver nedan kort de viktigaste punkterna du bör tänka på. BraByggare är en kostnadsfri tjänst som förmedlar kontakt mellan uppdragsgivare och hantverkare. Vi är inte part i de avtal som ingås och vi kan tyvärr inte heller lämna garanti på det arbete företag anslutna till oss utför.

Läs mer om konsumentjänstlagen

Letar du efter hantverkare?

 

 

Hantverkarens ansvar – vad säger lagen?

Det finns två huvudtyper av projekt som regleras i lagen, ROT-entreprenader (renovering och ombyggnad) samt Småhusentreprenader (uppförande av ny byggnad eller tillbyggnad).

För att vara skyddad vad gäller garantier och ansvar bör du teckna avtal med hantverkaren. Det finns två standardavtal som är anpassade för ändamålet – Hantverkarformuläret 17 och ABS 18 (Entreprenadkontrakt). Dessa avtal ersätter inte konsumenttjänstlagen utan utgör ett komplement.

Här laddar du ner avtalsmallar

Konsumenttjänstlagen är i huvudsak tvingande och innebär bland annat att hantverkaren…

  • Inte får ge en privatperson sämre avtalsvillkor än vad som står i lagen.
  • Inte får överskrida avtalat pris med mer än 15%, för mark- och rivningsarbeten gäller max 25% om man använder ABS 18 eller Hantverkarformuläret 17.
  • Generellt är ansvarig för fel som uppkommer på tjänsten och som reklamerats av privatpersonen inom tre år efter att uppdraget avslutats.
  • Är ansvarig för fel som reklamerats inom 10 år i fråga om arbete på mark, byggnader, andra fasta anläggningar på mark och i vatten eller på andra fasta saker samt även i vissa andra fall om han har handlat grovt vårdslöst.
  • För Småhusentreprenader ansvarar för fel som visar sig inom två år efter att entreprenaden godkänts vid slutbesiktning, eller om slutbesiktning inte gjorts, inom två år efter att arbetena avslutats. Samtliga fel måste reklameras inom tio år från godkänd slutbesiktning.

Om en hantverkare lämnar en garanti eller liknande utfästelse utöver vad som står i konsumenttjänstlagen så är det en ännu starkare utfästelse som gäller även om resultatet av tjänsten försämras och inte bara vid konstaterat fel.

 

BraByggares ansvar

Vi kan tyvärr inte garantera eller ta ansvar för alla de arbeten som utförs av hantverkare som är anslutna till oss. Vi är en kostnadsfri tjänst och förmedlar kontakt mellan uppdragsgivare och hantverkare men är ej part i de avtal som ingås.

Vi försöker minimera riskerna för problem genom vår kvalitetssäkring samt genom de standardavtal vi tillhandahåller. Vi rekommenderar även att ni tittar på hantverkarens omdöme på vår sida eller tar egna referenser om sådant saknas.

Garantier byggprojekt Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarna, förklarar

 

 

På brabyggare.se använder vi kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen för dig. Läs mer om hur vi använder cookies här...