Avtalsmallar hantverkare

När du anlitar hantverkare är det viktigt att ni skriver ett ordentligt avtal. Det räcker inte med att bara godkänna hantverkarens offert utan skriv även ett avtal tillsammans. På så sätt får både du och hantverkaren en trygghet och ni undviker eventuella missförstånd.

 

Det här ska ingå i ditt avtal med hantverkare

I avtalet bör ni bland annat få med vad som ska göras, när det ska göras och till vilket pris. Oavsett vilket typ av prisalternativ du och hantverkaren kommer överens om är det viktigt att ni skriver ned vad som ingår och vad som kostar extra. Till din hjälp finns färdiga avtalsmallar som BraByggares ägare Villaägarna varit med att ta fram.

Ska du renovera använder du avtalsmallen Hantverkarformuläret 17.

Om du ska bygga nytt eller bygga till rekommenderar vi mallen Entreprenadkontrakt (ABS 18).

 

Avtalsmall – Hantverkarformuläret 17

Den här avtalsmallen används vid reparations- och ombyggnadsarbeten. T.ex. om du ska måla om huset, dränera husgrund,  byta tak eller renovera badrummet. Mallen är framtagen av Villaägarnas Riksförbund, Konsumentverket och Byggföretagen och här helt gratis att ladda ned.

 

Hantverkarformuläret 17

 

Avtalsmall – Entreprenadkontrakt (ABS 18)

Den här mallen används vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus. Exempel på småhusentreprenader är om- och tillbyggnad av hus, nybyggnad av garage och andra åtgärder som är bygglovspliktiga. Självklart är även ABS 18 gratis att ladda ned.

Entreprenadkontrakt (ABS 18)


Här kan du läsa om allmänna bestämmelser som är avsedda att gälla vid entreprenadkontrakt: Allmänna bestämmelser (ABS 18)

 

Ändringar och tillägg under arbetets gång

Ibland händer det att du vill lägga till eller göra ändringar under tiden arbetet pågår. Det kan även hända att hantverkaren upptäcker saker under arbetets gång som gör att arbetet blir annat än vad ni först avtalat om. Det är viktigt att ni skriver ned alla tillägg och ändringar, gärna i ett ordentligt avtal. Till din hjälp kan du använda mallarna nedan.

Ändringar- och tilläggsarbeten när du använder Hantverkarformuläret 17.

Ändringar- och tilläggsarbeten när du använder Entreprenadkontrakt (ABS18).

 

 

Har du inte hittat någon hantverkare än?

Eller har du andra byggprojekt på gång? Genom BraByggare kan du enkelt välja bland kvalitetssäkrade byggproffs.