Avtalsmallar byggprojekt

Skriv avtal med hantverkaren

BraByggare rekommenderar att du alltid skriver under avtal med behörig firmatecknare hos entreprenören innan byggprojektet påbörjas.

Muntliga avtal är lika bindande som skriftliga men om det uppstår frågor, otydligheter eller i värsta hand en tvist är muntliga överenskommelser alltid svåra att bevisa. Ord står ofta mot ord.  För att förenkla bevisbördan är ett skriftligt avtal alltid att föredra.

Använd BraByggares avtalsmallar så säkerställer du att entreprenören och du är överens i skrift om det viktigaste innan arbetet påbörjas.

Råd och tips när du ska anlita hantverkare

Innehåll i ett hantverkaravtal

Avtalet ska tydliggöra omfattningen av entreprenaden, eventuella delar som inte ska ingå, överenskommet pris, tid och vad som händer vid försening m.m.

Beroende på vilken typ av projekt du tänker att göra har finns två olika standardmallar, som är framtagna av Villaägarnas Riks:

  • För ombyggnad & renovering – använd Hantverkarformuläret 17
  • För ny- och tillbyggnadsarbeten av småhus – Använd Entreprenadkontrakt 18

Ombyggnad & renovering  – använd Hantverkarformuläret 17

Den här avtalsmallen rekommenderar vi att  ni använder vid reparations- och ombyggnadsarbeten där beställaren är konsument och hantverkaren är näringsidkare. Exempel på renoveringar då avtalsmallen är lämplig att använda är t.ex. för att måla om huset, dränering av husgrund,  byta tak eller bygga om badrummet.

Hantverkarformuläret 2017

För reparations- och ombyggnadsarbeten gäller konsumenttjänstlagen. Använder ni den här avtalsmallen gäller också de tillhörande allmänna bestämmelserna.

Ny- och tillbyggnadsarbeten av småhus – Entreprenadkontrakt (ABS 18)

Exempel på småhusentreprenader är om- och tillbyggnad av hus, nybyggnad av garage och andra åtgärder som är bygglovspliktiga.

Formuläret ABS 18 är avsett att användas som bilaga till Entreprenadkontrakt (ABS 18) vid uppförande och tillbyggnad av en – eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som en näringsidkare utför åt en konsument.

Entreprenadkontrakt (ABS 18)

Allmänna bestämmelser som är avsedda att gälla vid entreprenadkontrakt (ABS 18)

Allmänna bestämmelser (ABS 18)

Våra ägare, Villaägarna Riksförbund, erbjuder ett antal exempel på hur entreprenadkontraktet kan användas för olika typer av arbeten:

För reparations – och ombyggnadsarbeten rekommenderar vi att du i stället använder hantverkarformuläret 17.

Ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) – används vid ändringar och tillägg

Om du vill göra tillägg eller ändringar jämfört med ditt avtal för ditt byggprojekt så bör detta dokumenteras löpande m.h.a. mallen för ÄTA. Det kan gälla ett nytt verandaräcke (tillägg) eller att du vill ha klinker istället för trä på golvet (ändring).

Om du vill göra tillägg eller ändringar jämfört med ditt avtal då ni använt Hantverkarformuläret 17 för ditt byggprojekt så använder du denna mall:

Ändringar- och tilläggsarbeten (Hantverkarformuläret 17)

Om du vill göra tillägg eller ändringar jämfört med ditt avtal då ni använt Entreprenadkontraktet ABS 18 använder du istället denna mall:

Ändringar- och tilläggsarbeten (ABS18)

På brabyggare.se använder vi kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen för dig. Läs mer om hur vi använder cookies här...