Avtalsmallar byggprojekt

Skriv alltid avtal med hantverkaren

BraByggare rekommenderar att du alltid skriver under avtal med behörig firmatecknare hos entreprenören innan byggprojektet påbörjas.

Muntliga avtal är lika bindande som skriftliga men om det uppstår frågor, otydligheter eller i värsta hand en tvist är muntliga överenskommelser alltid svåra att bevisa. Ord står ofta mot ord.  För att förenkla bevisbördan är ett skriftligt avtal alltid att föredra. Avtalet ska tydliggöra omfattningen av entreprenaden, eventuella delar som inte ska ingå, överenskommet pris, tid och vad som händer vid försening m.m.

Använd gärna BraByggares avtalsmallar så säkerställer du att entreprenören och du är överens i skrift om det viktigaste innan arbetet påbörjas. Beroende på vilken typ av projekt entreprenaden gäller finns två olika standardmallar.

Avtal för ombyggnad & renovering  – använd Hantverkarformuläret 17

Den här avtalsmallen rekommenderar vi att  ni använder vid reparations- och ombyggnadsarbeten där beställaren är konsument och hantverkaren är näringsidkare. Exempel på renoveringar då avtalsmallen är lämplig att använda är t.ex. för att måla om huset, dränering av husgrund,  byta tak eller bygga om badrummet.

Hantverkarformuläret 2017

Avtal för ny- och tillbyggnadsarbeten av småhus – använd Entreprenadkontrakt (ABS 18)

Exempel på småhusentreprenader är om- och tillbyggnad av hus, nybyggnad av garage och andra åtgärder som är bygglovspliktiga.

Entreprenadkontrakt (ABS 18)

Här kan du läsa om allmänna bestämmelser som är avsedda att gälla vid entreprenadkontrakt: Allmänna bestämmelser (ABS 18)

Ett antal exempel på hur entreprenadkontraktet kan användas för olika typer av arbeten:

Ändringar och tilläggsarbeten

Ibland händer det att du vill lägga till eller göra ändringar jämfört med avtalet i efterhand. Det kan gälla ett nytt verandaräcke (tillägg) eller att du vill ha klinker istället för trä på golvet (ändring). Om du vill göra tillägg eller ändringar jämfört med ditt avtal bör detta dokumenteras löpande med hjälp av mallen för ÄTA.

På brabyggare.se använder vi kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen för dig. Läs mer om hur vi använder cookies här...