Bygga altan

Under sommaren är det många som drömmer om att bygga en altan. Men vad kostar det att bygga en altan eller ett trädäck? Det beror på flera faktorer. Bland annat påverkar vilket virke du vill använda och hur stor altanen ska vara. Behövs schaktning eller andra markförberedelser? Kommer du att bygga själv eller anlita hantverkare? Allt detta påverkar priset för din altan.
Om du planerar att använda högre kvalitet på virket, som exempelvis komposittrall eller mer exklusiva träslag, kan kostnaderna öka. Dessutom kan komplexa designfunktioner, installation av räcken, belysning eller andra tillval också påverka kostnaden.

Beräkna materialåtgång

För att få en uppskattning av materialåtgång och kostnad för virke, trallskruv, reglar, vinklar och ankarskruv kan du använda Trallväljaren från Beijer Byggmaterial. Deras verktyg hjälper dig att beräkna materialbehovet och ge en uppskattning om priset.

 

Beräkna material

 

Vad kostar en snickare?

När det gäller arbetskostnaden för att anlita snickare varierar det över landet. Men en genomsnittlig timkostnad ligger vanligtvis mellan 500-600 kr. Det kan vara bra att undersöka priserna i ditt område för att få en mer exakt uppfattning. Kom också ihåg att om du anlitar ett företag kan du ha rätt till rotavdrag, vilket kan ge dig upp till 30% avdrag på arbetskostnaden.

altan-av-listonbygg

 

Ta in offerter och jämför

Att göra lite research och begära offert från olika hantverkare kan hjälpa dig att få en bättre uppfattning om den totala kostnaden för ditt altanbygge.