Göran Pettersson Bygg i Surahammar AB ingår inte i vår kvalitetskontroll

Företaget använder inte längre BraByggares tjänster och står därmed utom vår kvalitetskontroll.