Lars Öste Akitektkontor

Bild av företag Lars Öste Akitektkontor

Renovera, bygga om, bygga till eller bygga nytt? Inget projekt är för stort eller för litet LARS ÖSTE ARKITEKTKONTOR erbjuder arkitekttjänster till såväl privatpersoner som företag och offentliga beställare och kan hjälpa Dig med allt från ideskiss till hjälp med lotsning igenom ett helt projekt från ide till färdig entreprenad. Varje kunds situation är unik. Var och en har sina speciella önskemål och sina speciella förutsättningar. Det gäller för ombyggnad av hus eller lägenhet såväl som vid nybyggnad. Jag utgår alltid från just Din speciella situation och just Dina förutsättningar och önskemål och tar fram den för Dig optimala lösningen, vilket innebär att Du i slutändan alltid får maximal valuta för hela Din investering Kontorets drivs sedan starten i mitten 90 –talet av Arkitekt SAR/MSA Lars Öste Jag har arkitektexamen från Arekitekturlinjen vid Lunds Tekniska Högskola samt Konstakademins Arkitekturskola och har över 40 års yrkeserfarenhet Tjänster Kontoret erbjuder arkitekttjänster inom följande områden Husbyggnad All projektering från tidiga skisser till färdiga bygghandlingar. Kontoret kan dessutom erbjuda projektledning. Byggnadsprojektering kan omfatta allt från renovering ,om- och tillbyggnader grupphusområden och villor. Vi använder oss av Revit 2024 vid projektering Projektledning Vi medverkar hela vägen från idé till helt färdigt projekt klart att tas i bruk. Utredningar och insatser i tidiga skeden Utredning om användning av tomtmark, utveckling av affärslokaler, programskisser .mm. Planering Skisser och utredningar för detaljplaner och översiktlig planering. Även formella planer Organisation Kontoret har en mycket liten organisation, endast Lars Öste är verksam i företaget, men genom ett väl utvecklat och organiserat nätverk av arkitekter och andra konsulter kan alltid adekvat kompetens erbjudas. Några viktiga delar i nätverket utgörs av delägarskap i Sätra ARKITEKTkooperativ HB samt samarbetsavtal med Fastighetskonsult Torkel Öste AB och TEAM Arkitekter AB. Därutöver finns flertal andra arkitekter, inredningsarkitekter och övriga konsulter som frekvent återkommande samarbetspartners Affärsidén är att genom att kombinera en mycket liten egen organisation med ett väl utvecklat nätverk kan en projektgrupp som är väl anpassad till beställarens behov alltid erbjudas. samtidigt som kostnaderna kan hållas nere till förmån för beställaren

Referensjobb

Här kan du se tidigare jobb som Lars Öste Akitektkontor har utfört.

Villa på¨Värmdö

Huset som är ett enplanshus med källare ligger insmuget bland klipporna bara några meter från stranden.

Villa på värmdö

Interiörbild Kontakten med den omgivande naturen och havet är i det närmaste total

Villa i Nacka

Enplansvilla ca 140 kvm

Villa i Nacka

Interiör vy mot kök,matplats

Villa i Lund

Villa i Roslagen

Villagata i Torekov

Kundomdömen

Här kan du se de senaste omdömen för Lars Öste Akitektkontor.

Y

Ritning till utbyggnad och ombyggnad av sekelskiftesvilla

Mycket trevlig och hjälpsam. Ärlig med vad det kommer att kosta. Ger råd utan att tvinga fram sin vision.

– Ylva (2015-04-23)

B

Markplanering

Lars har hjälpt mig med en ritning och jag är mycket nöjd med samarbetet.

– BM (2013-01-30)

M

Arkitekt att rita murat, putsat energihus en-plan

Lars har varit mycket lyhörd och på ett mycket bra sätt hjälpt oss att rita vårt drömhus! Bygglovshandlingarna inlämnade och bygget sätter igång nästa år!

– Mia I (2012-11-27)

W

Bygglovshandlingar

Genomgående väl genomfört arbete och bra process i alla bemärkelser. Håller överenskomna tider och kostnader.

– WW (2012-06-20)

J

Arkitektritning + konstruktionsritning

Lyhörd för våra synpunkter. Proffsig i all kommunikation och output. Höll priset enligt första prisuppskattningen. Höll tidplanen enligt kontraktet. Genomgå

– JM (2011-06-08)

Kontakt