Bygglov altan

Behöver du bygglov för din altan? Det beror på. Altaner kan kräva bygglov beroende på storlek, placering och höjd över marken. Ett vanligt trädäck som byggs inom 3,6 meter från ditt hus och minst 4,5 meter från grannen är oftast fritt från bygglov. Vad som gäller för altaner i din kommun bestäms av byggnadsnämnden som ofta har regler och riktlinjer på kommunens webbplats.

 

För att vara helt säker på att en altan är bygglovsbefriad ska:

  • altanen byggas intill ett befintligt en- eller tvåbostadshus
  • placeras inom 3,6 meter från huset
  • placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen
  • inte är högre än 1,8 meter
  • byggnaden eller området inte ses som kulturhistoriskt värdefullt.

Boverkets webbplats finns bra information och exempel på vad som gäller för olika typer av altaner.