Bygglov solceller

Är du intresserad av att investera i solceller? Det är ett bra sätt för att både spara på miljön och plånboken. Innan du påbörjar detta projekt är det värt att se över huruvida du uppfyller samtliga krav för att genomföra bygget utan att ansöka om bygglov. Nedan ser du en kort lista på kriterierna du behöver uppfylla:

  1. Solcellerna ska monteras på byggnadens taktäckningsmaterial/fasadbeklädnad.
  2. Bygget ska följa byggnadens form och får ej monteras inom bebyggelseområden som är av särskilt värde.
  3. Bygget får ej ske på mark som är av riksintresse för totalförsvaret.
  4. Montering av den solenergianläggning du planerar att montera inte kräver ett bygglov enligt detaljplanen för bostadsområdet.

När krävs bygglov för solceller?

I vissa fall krävs det bygglov för att montera solpaneler, vi rekommenderar dock alltid att du hör med din kommun för att se huruvida du behöver det eller ej. Om någon eller några av nedan punkter matchar din situation kan ett bygglov behövas.

  • Huset är K-märkt
  • Din plan är att montera/installera integrerade solceller (dvs. solcellstak)
  • Om montering sker på platt tak som innebär bygge av ställning som ger avvikelser från byggnadens form
  • Om solpaneler inte är tillåtet i områdets detaljplan
  • Bygget sker på mark som är av riksintresse för totalförsvaret
  • Bygget sker på mark/bygge som är av kulturhistoriskt värde

Tänk på att det kan finnas variationer och specifika krav som du behöver uppfylla. Dessa beror bland annat på din kommun och plats för bygget. Vi rekommenderar därför att alltid kontakta din kommun först. På så vis kan du få konkreta detaljer på vad som krävs för att få bygglov.

Vill du investera i solceller men känner att det är för mycket att ta tag i? Tveka inte att ta kontakt med oss här nedan. Vi har flera anslutna byggföretag som kan hjälpa dig att komma vidare i din planering!

 

Hitta företag som monterar solceller