Certifieringar i byggsektorn

Den som utbildar sig till byggnadsarbetare i Sverige går vanligen byggtekniskt gymnasium följt av en praktik, totalt ca 6 800 timmar. Därefter kan man ansöka om yrkesbevis som t ex golvläggare, plattsättare, målare eller takmontör. Det är Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) som utfärdar yrkesbevis och det är ca 60-80% av de som avslutar utbildningen som hämtar ut sitt yrkesbevis.

Det finns även ett stort antal certifieringar och branschorganisationer i byggsektorn som intygar att företaget, eller i vissa fall en person, har rätt kunskap för att utföra arbeten inom det området. Detta är en viktig kvalitetsstämpel att titta efter när du väljer leverantör.

 

Auktoriserad PER – auktoriseringen via Byggkeramikrådet innebär att PER-företagen genomgått en särskild utbildning omfattande ekonomi, juridik, teknik, kvalitet och miljö. De har också en dokumenterad lång erfarenhet av stora och kvalificerade plattsättningsentreprenader.

Behörig elinstallatör är ett bevis som utfärdas av elsäkerhetsverket. För att få detta bevis krävs både utbildning och praktik. En behörig elinstallatör är behörig att utföra elinstallationsarbete på elektriska starkströmsanläggningar.

BKR – certifiering för tätskikt i våtrum – utfärdas av Byggkeramikrådet, säkerställer kunskap om gällande branschregler för tätskikt under kakel och klinker i våtutrymmen.

Brandskyddsföreningen är en ideell medlemsorganisation som utbildar och certifierar företag som arbetar med Heta Arbeten(arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, t.ex. svetsning, skärning, lödning, arbete med varmluftspistol eller sliprondell) enligt sina normer.

Byggnadsingenjörerna (Besiktning och Kvalitetsansvariga) Svenska Byggingenjörers Riksförbund.

Plåt & Ventföretagen (gamla Plåtslageriernas Riksförbund) är en branschorganisation och arbetsgivarförbund för 900 företag verksamma inom ventilation och plåtslagerier.

Glasbranschföreningen (GBF) är en bransch- och arbetsgivarorganisation för ca 550 glasmästerier, bilglasmästerier, konstinramningsföretag och glas- och metallentreprenörer i Sverige, de utfärdar bland annat MTK-auktorisation, vilket innebär att ett MTK-auktoriserat företag vet vilket glas som ska användas på rätt sätt och på rätt plats.

Golvbranschen, GBR, är branschorganisationen som representerar Sveriges bästa golvläggare, återförsäljare och inte minst leverantörer.

GVK- behörighet för Säkra våtrum – utfärdas av Golvbranschens våtrumskontroll, säkerställer kunskap om gällande branschregler för tätskikt under kakel och klinker i våtutrymmen.

Måleriföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för små och medelstoramåleriföretag.

Sveriges Arkitekter är en intresseorganisation för arkitekter, landskapsarkitekter, planeringsarkitekter och inredningsarkitekter i Sverige.

Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, SPEF, är en branschorganisation för bygge med murning och putsning i Sverige. SPEF arbetar med att vidareutveckla branschen samt verka för ett kvalitativt anseende.

Trädgårdsanläggarna i Sverige, STAF, är en organisation för företag inomträdgårdsanläggning.

Säker vatteninstallation – Säker Vatten har till uppgift att utveckla, förvalta och marknadsföra branschreglerna, samt att kontrollera och auktorisera rörföretag.

Tak- och Tätskiktsentreprenörerna, TIB är en branschorganisation för leverantörer, beställare och tillverkare.

Installatörsföretagen är en branschorganisation bland annat för de företag som har verksamhet inom VVS branschen.

På brabyggare.se använder vi kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen för dig. Läs mer om hur vi använder cookies här...