Dokumentmallar för byggprojekt

Nedan har vi samlat några dokumentmallar som vi tänkte kan vara till nytta. Att använda en mall är ofta snabbare och minskar risken att man har missat något väsentligt.

AVTALSMALLAR

Ett skriftligt avtal är oftast att rekommendera. Det tydliggör förväntningar kring vad arbetet omfattar, överenskommet pris med mera och det är även viktigt i händelse av en tvist. Mallarna nedan är utarbetade av Konsumentverket i samarbete med Sveriges byggindustrier och Villaägarnas riksförbund.

Följ denna länk så hittar du information om och länkar till ofta förekommande standardavtal, leveransbestämmelser, entreprenadkontrakt med mera som antagits av Sveriges Byggindustrier.
Standardavtal, Sverige Byggindustrier

Hantverkarformuläret (ROT-formuläret) – använder du vid ROT-arbeten

Exempel på ROT-arbeten är att måla om, dra om el, byta handfat, bygga om badrum etc.

Hantverkarformuläret 2017

Entreprenadkontrakt (ABS 18) – använder du vid småhusentreprenader

Exempel på småhusentreprenader är om- och tillbyggnad av hus, nybyggnad av garage och andra åtgärder som är bygglovspliktiga.
Entreprenadkontrakt (ABS 18)

Ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) – använder du vid ändringar och tillägg

Om du vill göra tillägg eller ändringar jämfört med Entreprenadkontraktet för ditt byggprojekt så bör detta dokumenteras löpande m.h.a. mallen för ÄTA. Det kan gälla ett nytta verandaräcke (tillägg) eller att du vill ha klinker istället för trä på golvet (ändring).

Ändrings- och tilläggsarbeten (ABS18)

Ska du göra tillägga eller ändringar jämfört med Hantverkarformuläret 17 för ditt byggprojekt så ska du använda den här mallen:
Ändrings- och tilläggsarbeten (Hantverkarformuläret 17)

Allmänna bestämmelser ABS 18 – om du vill läsa mer vad som gäller

Dessa finns även med i avtalsmallen för Entreprenadkontrakt ovan.

Allmänna bestämmelser ABS 18

Entreprenadkontrakt (AB 04) löpande räkning

Tips på formulär framtaget för att användas vid utförandeentreprenader på löpande räkning enligt Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader – AB 04. Dokumentet finns att köpa via Svensk Byggtjänst:
Entreprenadkontrakt (AB 04) löpande räkning

 

Fler mallar kan du hitta på:
https://www.sverigesbyggindustrier.se/standardavtal

På brabyggare.se använder vi kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen för dig. Läs mer om hur vi använder cookies här...