Dokumentmallar för byggprojekt

Vi rekommenderar alltid att kund och hantverkare skriver ett ordentligt avtal. Det tydliggör förväntningar kring vad arbetet omfattar, överenskommet pris med mera och det är även viktigt i händelse av en tvist. Mallarna nedan är utarbetade av Konsumentverket i samarbete med Byggföretagen och Villaägarna.

 

Hantverkarformuläret (ROT-formuläret) – använder du vid ROT-arbeten

Exempel på ROT-arbeten är att måla om, dra om el, byta handfat, bygga om badrum etc.

Hantverkarformuläret 2017

Entreprenadkontrakt (ABS 18) – använder du vid småhusentreprenader

Exempel på småhusentreprenader är om- och tillbyggnad av hus, nybyggnad av garage och andra åtgärder som är bygglovspliktiga.
Entreprenadkontrakt (ABS 18)

Ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) – använder du vid ändringar och tillägg

Om du vill göra tillägg eller ändringar jämfört med Entreprenadkontraktet för ditt byggprojekt så bör detta dokumenteras löpande m.h.a. mallen för ÄTA. Det kan gälla ett nytta verandaräcke (tillägg) eller att du vill ha klinker istället för trä på golvet (ändring).

Ändrings- och tilläggsarbeten (ABS18)

Ska du göra tillägga eller ändringar jämfört med Hantverkarformuläret 17 för ditt byggprojekt så ska du använda den här mallen:
Ändrings- och tilläggsarbeten (Hantverkarformuläret 17)

 

Allmänna bestämmelser ABS 18 – om du vill läsa mer vad som gäller

Dessa finns även med i avtalsmallen för Entreprenadkontrakt ovan.

Allmänna bestämmelser ABS 18

Avtal mellan företag

Ovan avtalsmallar gäller när avtalet tecknas mellan företag och konsument. Är båda parter företag kan du hitta bra avtalsmallar hos Byggföretagen.

 

Letar du efter en hantverkare att anlita?