Garantier byggprojekt Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarna, förklarar

Hantverkarens ansvar och garantier

Det är konsumenttjänstlagen som bland annat reglerar ansvaret när en konsument anlitar hantverkare för ett byggprojekt. Vi beskriver nedan kort de viktigaste punkterna du bör tänka på.

Läs mer om konsumenttjänstlagen här

Hantverkarens ansvar – vad säger lagen?

Det finns två huvudtyper av projekt, å ena sidan reparationer och ombyggnationer, samt å andra sidan småhusentreprenader (bygga eller bygga till småhus). De regleras båda i konsumenttjänstlagen.

Det är en fördel att ingå skriftligt avtal. Har man skrivit ned vad man har kommit överens om, är risken för meningsskiljaktigheter och konflikter lägre. Det finns två standardavtal som är anpassade för ändamålet, Hantverkarformuläret 17 (reparationer och ombyggnationer) och ABS 18 (bygga eller bygga till småhus). Dessa standardavtal är ett bra stöd för både hantverkare och konsumenter. Om man använder dem, får man med det viktigaste och minskar risken för problem.

Här laddar du ner avtalsmallar

Konsumenttjänstlagen är i princip tvingande till konsumentens förmån och innebär bland annat att hantverkaren:

  • inte får ge en privatperson sämre avtalsvillkor än vad som står i lagen.
  • ska hålla sig till avtalat pris, men har ungefärligt pris lämnats, får detta överskridas med högst 15%. I fråga om mark- och rivningsarbeten gäller dock max 25% om man använder ABS 18 eller Hantverkarformuläret 17.
  • är ansvarig för fel som reklamerats inom 10 år i fråga om arbete på mark, byggnader, andra fasta anläggningar på mark och i vatten eller på andra fasta saker. Rör det sig om arbete på lös egendom, är ansvarstiden tre år. Hantverkaren ansvarar för fel i småhusentreprenader, som visar sig inom två år efter slutbesiktning, eller om slutbesiktning inte gjorts, inom två år efter att arbetena avslutats. Felansvaret är hela 10 år för småhusentreprenad, men för fel som visar sig från och med tredje året måste kunden visa att embryot till felet fanns redan vid arbetets slut.

Tänk på att reklamation – oavsett längsta möjliga reklamationstid (3 eller 10 år) – alltid måste ske inom skälig tid från det att du märkte eller borde ha märkt felet. Går man och drar på att reklamera, kan man förlora sin rätt att åberopa felet överhuvudtaget. Reklamation som sker inom två månader från det att felet upptäcktes anses alltid vara inom skälig tid.

Garantier och utfästelser

En hantverkare kan genom att lämna en garanti eller liknande utfästelse, ta på sig ett större felansvar än vad som gäller enligt konsumenttjänstlagen. Då gäller att fel ska anses föreligga om hantverkstjänsten under garantitiden försämras i det avseende som garantin/utfästelsen omfattar.

BraByggares ansvar

Hantverkstjänster är överenskommelser mellan konsumenter och hantverkare, där BraByggare inte är avtalspart. Vi är en kostnadsfri tjänst, som endast förmedlar kontakt mellan uppdragsgivare och hantverkare. BraByggare kan därför inte garantera eller ta ansvar för de arbeten som utförs av hantverkare som är anslutna till oss,.

Vi försöker minimera riskerna för problem genom vår kvalitetssäkring samt genom de standardavtal vi tillhandahåller.  Vi kvalitetssäkrar alla våra medlemsföretag genom löpande kreditkontroller, i samarbete med CreditSafe, och vi bevakar f-skatt, moms, skuldsaldon samt övriga anmärkningar. Vi kvalitetsäkrar även att alla företag har en giltig ansvarsförsäkring. Vi rekommenderar även att ni kontrollerar hantverkarens omdöme på vår sida eller tar egna referenser om sådana saknas.

 

Ulf Stenberg
Chefsjurist
Villaägarnas Riksförbund

 

 

 

På brabyggare.se använder vi kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen för dig. Läs mer om hur vi använder cookies här...