Omdömen från kunder

Kundomdömena är en viktig fördel med tjänsten – för dig! Det ska löna sig att göra ett bra jobb. Många bra omdömen ger dig fler affärer och möjlighet att ta bättre betalt. Det viktigaste skälet som våra kunder uppger vid val av leverantör är upplevd kvalitet och där spelar omdömena en viktig roll.

Omdömet sätts på en femgradig skala (1-5 stjärnor) tillsammans med en kommentar och syns för alla andra kunder och självklart även för dig. Systemet är bara öppet för de som har lagt upp en förfrågan via BraByggare för att minska risken för falska omdömen, bra såväl som dåliga.

Omdömen, kommentarer och snittomdöme är publika på hemsidan. Ju fler som sätter omdömen desto bättre fungerar systemet och det ökar drivkraften att arbeta med kvalitet. Ett gott omdöme från tidigare uppdrag är ju ofta den bästa marknadsföringen.

Du har även möjlighet att kommentera kundens omdöme på dig. Du måste ju också få en möjlighet att redovisa hur du ser på det hela. Om ett omdöme känns mycket orättvist så kan du ta upp frågan med oss för vidare diskussion med kunden.

Påminn dina kunder om att de ska komma ihåg att sätta omdöme. Om du har tidigare referenser du vill ha med så kontakta din kontaktperson eller skicka ett mail till byggare@brabyggare.se så hjälper vi gärna till!