Budgetråd byggprojekt

Här har vi samlat det viktigaste råden och tumreglerna när du ska budgetera för ett bygg- eller renoveringsprojekt. Att budgetera är ofta svårt att göra exakt då kostnaden beror på en mängd variabler och även på vilken entreprenör du anlitar. Trots det så finns det några grova tumregler som många brukar använda.

Allmänna budgetråd

Det finns några grova tumregler som många brukar använda för att göra en första budget när det budgetera för ett byggprojekt som t.ex.

  • 20-25 000 kr per kvadratmeter för en utbyggnad
  • 15-20 000 kr per kvadratmeter vid en totalrenovering
  • totala byggkostnaden brukar fördela sig på ungefär 50% arbete och 50% material

Detta är grova uppskattningar och den verkliga kostnaden beror på en mängd variabler som omfattning, kvalitetskrav, materialval, typ av åtgärd, skick på underlag m.m. Det beror även på vilken entreprenör du anlitar och spännvidden på offerter är ofta stor. Ett gott råd är därför att ta in flera offerter om det rör sig om ett större arbete.

Titta gärna även på Timpriser hantverkare att se vad hantverkstjänster kan kosta per timme.

Budgetråd för byggkategorier

Invändigt
Badrum/våtrum och bastu
Eldstad, kamin, skorsten
Elinstallation (el, tele, data, larm m.m.)
Håltagning och rivning
Kök
Golv (läggning, slipning, lackning m.m.)
Målning och tapetsering
Snickeri, montering m.m., invändigt
Golv (läggning, slipning, lackning m.m.)
Kakel och klinker (läggning, sättning m.m.)
VVS-installation och rörläggning
Värme, ventilation och kyla
Utvändigt
Fönster och dörrar
Isolering
Markarbeten (gångar, altaner, garageuppfarter m.m.)
Grundarbeten och murning
Målning, fasadarbeten
Pool och spa
Snickeriarbete (veranda, staket, friggebod m.m.) utvändigt
Tak (nyläggning, renovering)
Projekt
Nybyggnation
Om- eller tillbyggnad
Renovering/nyinredning
Arkitekter och byggkonsulter
Arkitekter och byggkonsulter
Projektledare, kvalitetsansvarig m.m.
Konstruktör, VVS- och elkonsult