ROT-avdrag och RUT-avdrag

Med ROT-avdraget kan du spara in upp till 30% av arbetskostnaden för ett byggprojekt genom skattereduktion. Med RUT-avdraget kan du spara in upp till 50% av arbetskostnaden för bl.a. trädgårdstjänster och städtjänster. Här kan du läsa mer om hur det fungerar.

Nya ROT- och RUT-reglerna 2016 i korthet

Skattereduktion för ROT-arbete är 30% av arbetskostnaden ink. moms (ej material, resor, maskinhyra). Skattereduktion för RUT-arbete är fortsatt 50%.

 • Gäller för privatperson som äger en privatbostad (även fritidshus), men ej för företag
 • Maximalt 50 000 i skattereduktion (både ROT och RUT) per sökande och år (dock ej mer än total inbetald skatt för aktuellt inkomstår). Total avdragsutrymme räknas gemensamt med RUT-avdrag.
 • Maximalt skattereduktion enbart för RUT-arbete är 25 000 per sökande och år för person under 65 år och 50 000 för person över 65 år.
 • Företaget som utför arbetet måste var registrerat för F-skatt och får inte vara närstående till dig.

Läs mer på Skatteverkets sida om ROT och RUT-avdraget vad som gäller

Läs mer på Skatteverkets sida om nya ROT-reglerna 2016

Vad räknas som ROT-arbete, får du avdrag?

 • Reparation och tillbyggnadsarbeten invändigt eller utvändigt i direkt anslutning till bostaden
 • Invändig målning, tapetsering, elinstallation, VS-arbete, snickeriarbete m.m. på privatbostad omfattas
 • Utvändig målning, dränering, takomläggning, isolering m.m. omfattas om det är i direkt anslutning till privatbostad
 • Markarbeten i trädgård, nybygge av fristående garage, arkitektkostnader, bygge av brygga är exempel på åtgärder som ej räknas som ROT-arbete
 • Arbeten i bostadsrätter förutsätter att arbetet utförs i lägenheten och att bostadsrättsinnehavaren har underhållsansvaret

Läs även Skatteverkets ordlista vilka jobb som omfattas av ROT-avdraget och inte

Vad räknas som RUT-arbete, får du avdrag?

 • Städ- och rengöringsarbeten som t.ex. städning, flyttstädning, fönsterputsning, diskning, tvätt av altandäck m.m.
 • Trädgårdsarbeten som t.ex. krattning, gräsklippning, vattning, mossbekämpning, trädbeskärning, trädfällning, stubbfräsning, plantering m.m.
 • Snöröjningsarbeten som t.ex. snöskottning, takskottning, ta bort istappar, snöröjning, sandning m.m.
 • Servicearbeten som t.ex. byte av glödlampor, installation av IT-utrustning, reparation av IT-utrustning, flytttjänster, packning m.m.
 • Arbetet skall utföras i direkt anslutning till bostaden och det förutsätter även du är ägare eller har underhållsansvaret för bostaden

Läs mer om vad som räknas som RUT-arbete på Skatteverkets hemsida

Hur fungerar skattereduktionen praktiskt?

 • Normalt så specifieras skattereduktionen och dras av direkt på fakturan.
 • Entreprenören fakturerar dig 70% av arbetskostnaden och Skatteverket resterande 30%.
 • Entreprenören behöver uppgifter från dig om namn, personnummer, fastighetsbeteckning och begärd skattereduktion. Han kan även begära information om kvarvarande utrymme för skattereduktion av dig.
 • Du får besked per brev av Skatteverket om reduktionen godkänns och uppgifterna kommer sedan att finnas förtryckta i din inkomstdeklaration.
 • Om Skatteverket ej godkänner din reduktion så fakturerar entreprenören dig resterande belopp.

Läs även Skatteverkets sida hur ROT-avdraget fungerar

Ett räkneexempel på ROT-avdraget - så mycket sparar du

Du och din partner renoverar badrummet för 120 000, arbetskostnaden utgör 75 000 av beloppet. Dessutom har ni målat om huset för 135 000 varav arbetskostnaden var 100 000.

Skattereduktionen blir då 30% av 75 000 + 100 000 d.v.s. 52 500. Då summan överstiger 50 000 så måste både ditt och din partners utrymme för skattereduktion utnyttjas. Totalkostnaden för era renoveringar minskade då från 255 000 till 202 500 istället.

Så maximerar du din skattereduktion för ROT- och RUT-tjänster

Eftersom skattereduktionen på RUT-tjänster är 50% och för ROT-tjänster bara 30% så tjänar du normalt på att maximera ditt utrymme för RUT-avdrag innan du använder ROT-avdrag.

Här är ett exempel på hur det kan skilja. Om du planerar att köpa ROT eller RUT-tjänster för totalt 100 000 kr under året så kan skillnaden i skattereduktion bli som följer:

 • Om du bara köper ROT-tjänster för 100 000 kr så får du 30% i skattereduktion, totalt 30 000 kr.
 • Om du istället köper RUT-tjänster för 50 000 kr och ROT-tjänster för 50 000 så får du 50%*50 0000 plus 30%*50 000 i skattereduktion, alltså totalt 40 000 kr.

Fallgropar med ROT-avdraget – därför godkänns inte din skattereduktionen

Även om arbetet faller under reglerna för ROT-avdrag så finns det ändå situationer då du riskerar att ej få skattereduktionen godkänd av Skatteverket.

 • Utbetalningsbegäran från hantverkaren till Skatteverket måste vara rätt ifylld. Den ska innehålla namn och personnummer på de som utnyttjar ROT-avdrag för det aktuella projekt samt fastighetsbeteckning eller org.nr. för föreningen och lägenhetsnummer för bostadsrätter. Om utbetalningsbegäran inte godkänns är risken stor att hantverkaren fakturerar dig det kvarstående beloppet.
 • Du kan aldrig få mer i skattereduktion för husarbete än vad du betalar i slutlig skatt för det aktuella året. Skattereduktion för allmän pensionsavgift, arbetsinkomst (jobbskatteavdrag) och underskott av kapital skall alltså räknas av först från din inkomst och på den slutliga skatt som då återstår kan skattereduktion för ROT-avdrag medges. Har du inte haft någon inkomst så kommer du ej heller att få någon skattereduktion. Om det efter deklaration visar sig att du har fått mer i reduktion än du är berättigad till så blir du återbetalningsskyldig.
 • Du har redan utnyttjat ditt utrymme för skattereduktion. 50% av arbetskostnaden, dock maximalt 50 000 kr per person och år kan beviljas som skattereduktion. Om du redan har utnyttjat det utrymmet så kommer utbetalningsbegäran från hantverkaren till Skatteverket ej att godkännas. Han kommer då fakturera dig beloppet istället.
 • Ditt projekt omfattas inte av reglerna för ROT-avdrag. Då kommer utbetalningsbegäran från hantverkaren till Skatteverket ej att godkännas. Han kommer då fakturera dig beloppet istället.

Gamla ROT-reglerna som gällde fram t.o.m. 2015

 • Skattereduktionen som gällde fram till 2015-12-31 var 50% av arbetskostnaden ink. moms (ej material, resor, maskinhyra)
 • Gällde för privatperson som ägde en privatbostad (även fritidshus), men ej för företag
 • Max 50 000 i skattereduktion per sökande och år (dock ej mer än total inbetald skatt för aktuellt inkomstår)
 • Totalt avdragsutrymme räknades gemensamt med RUT-avdrag som också hade en skattereduktion på 50% av arbetskostnaden ink. moms
 • Företaget som utfört arbetet måste ha F-skattsedel

Jämför gamla och nya ROT-reglerna

Här är några exempel på hur de nya ROT-reglerna slår jämfört med de gamla.

 • Om du anlitar en snickare för att bygga en altan där arbetskostnaden är 35 000 så blir skattereduktionen med de nya reglerna 10 500 kr och den hade blivit 17 500 kr med de gamla reglerna. Skillnaden i detta fall var 7 000 kr mindre i skattereduktion.
 • Om du tar hjälp av en målare för att måla om vardagsrummet där arbetskostnaden är 12 000 så blir skattereduktionen de nya reglerna 3 600 kr och den hade blivit 6 000 kr med de gamla reglerna. Skillnaden i detta fall var alltså 2 400 kr mindre i skattereduktion.
 • För större projekt där arbetskostnaden är mer än 167 000 kr så blir det praktiken ingen skillnad. Maximal skattereduktion är fortfarande 50 000 kr och den beloppsgränsen uppnår man ändå i dessa fall, både med de nya och gamla ROT-reglerna.

skatteverkets hemsida finns exempel på skatteberäkning och ett skatteuträkningsprogram samt en ordlista över vad som godkänns för ROT-avdrag till din hjälp.