Förfrågan

Behöver du också hitta bra hantverkare? Skapa din förfrågan här

Tillbaka till förfrågningar

Breddning och omläggning av tak

2019-01-03 Projektnr: 172411
6 företag har besvarat förfrågan.
Kategori Takarbeten, takläggning, takrenovering Underkategori Annat behov, se övriga upplysningar Projektets adress Mångatan Kommun (objekt) Mölndal Budget 100 000 - 200 000 kr Starttidpunkt 1-2 månader Uppdragsgivare Privatperson villa, medlem Villaägarna Hustyp Villa/småhus Omfattning Ca 130 kvadratmeter
Uppdragsbeskrivning

Breddning av tak: Huset har tilläggsisolerats i omgångar. Fasaden är numera så tjock att taket inte längre sticker ut tillräckligt. I samband med att vi byter tak vill vi bredda taket så att det sticker ut ca 30 cm på samma sätt som när huset byggdes. Stuprör mm mm behöver anpassas i samband med detta.
Takomläggning: nedtagning av gamla betongpannor. Byte av takpapp och eventuella nödvändiga reparationer (inga synliga behov). Ny takbeläggning med tegelpannor. Nya vindskivor i plåt.
Klä om skorstenen mm: skorstenen idag klädd i brun plåt och det finns några ventilationsdetaljer i samma material. Detta vill vi ha bytt till röd plåt.

Tillbaka till förfrågningar