Budgetråd: Isolering

Kostnaden när man skall tilläggsisolera varierar beroende på åtgärd, om det är isolering av grund, yttervägg eller tak som är aktuellt. Om det handlar om vägg och tak är det viktigt att beräkna antal kvadratmeter som skall tilläggsisoleras för att kostnaden skall kunna uppskattas. För att beräkna antalet kvadratmeter se även Fasad och Tak ovan.

Kostnaden för att tilläggsisolera ett tak kan vara mellan 100 och 200 kr per kvadratmeter och för en vägg mellan 100 och 400 kr per kvadratmeter inklusive arbete och material. Till detta kommer kostnaden för en ny fasadbeläggning (se Fasad ovan). För att tilläggsisolera ett golv (sk dragtätning) kan kostnaden vara mellan 200 till 500 kr per kvadratmeter, inklusive arbete och material. Dragtätning kan göras genom att man borrar sig igenom golvet och sprutar in ett fyllningsmaterial som tätar springor.

Behöver du en bra hantverkare? Skapa din förfrågan här!

Tillbaka till föregående sida