Budgetråd: Om- eller tillbyggnad

Kostnaden vid en om eller tillbyggnad kan variera mycket beroende på typ av hus, omfattning i kvadratmeter samt utförande. Antalet kvadratmeter boendeyta som skall byggas om eller till är viktig att beräkna för att kostnaden skall kunna uppskattas. Mindre utbyggnader blir också oftast mer kostsamma per kvadratmeter en större tillbyggnad.
Kostnaden per kvadratmeter för om eller tillbyggnad kan vara mellan 10 000 och 25 000 där den lägre delen av intervallet avser enklare tillbyggnader utan komplicerade tak och grundlösningar samt utan kök och våtutrymmen. Den övre delen av intervallet avser exklusivare tillbyggnader omfattande kök och våtutrymmen och/eller komplicerade tak och källarlösningar. För mindre tillbyggnader kan även kvadratmeterpriset ligga i det övre intervallet även om inte kök och våtrumsytor omfattas.
För att få en bättre uppfattning om kostnaden för en om- eller tillbyggnad av din fastighet kan det vara nödvändigt att ta fram ett bra upphandlingsunderlag kring vilka åtgärder som planeras i form av utbyggnad, plan- och rumslösningar. Därefter kan en prisuppgift tas fram av en byggare kontaktas för att eventuellt genomföra arbetet. Skall du upphandla själv så kan du läsa mer om råd kring det under menyn Upphandla hantverkare.

Behöver du en bra hantverkare? Skapa din förfrågan här!

Tillbaka till föregående sida