BRUAB AB

Torggatan 14A 81630 OCKELBO Telefon: 070-5184607 bruab@telia.com
4,9 stjärnor(9 st)

Omdöme och kommentarer från tidigare utförda uppdrag

Här visas de tio senast inlagda omdömena.

 • Tillbyggnad

  2017-10-11 av Patrik och Jeanette Persson

  Kundens omdöme

  5 stjärnor

  Bakqrund
  Vårt byggprojekt handlade om att bygga ut en äldre villa i två delar. Den ena delen innebar att en befintlig veranda skulle förstoras och byggas in för att ge utrymme för två nya rum. Den andra delen innebar att en ny del skulle byggas i två plan vid ena kortsidan av huset för att skapa en ny entré och förstora köket. Totalt sett handlade det om utbyggnader på c:a 60 m2
  Projektet var inte en total entreprenad, utan vår förfrågan handlade om att få hjälp med grunden, stommen/fasaden/avlastning och taket för att få ett vädertätt skal. All invändig byggnation och utvändig målning ingick inte i offertfrågan då det gjordes i egen regi.
  Anlitande av hantverkare
  Vi använde web-portalen brabyggare.se för att hitta en hantverkare till vårt projekt. Pierre Beijner och BRUAB AB var snabba att svara på vår förfrågan. Vi gjorde upp om en tid för att gå igenom projektet. Upplägget med att bygga grund, stomme och tak var inget problem för Pierre och vi hade en bra dialog om vad som skulle göras baserat på de underlag som fanns. Tidsplan diskuterades och vi kom överens om en tidsplan som balanserade våra önskemål och vad Pierre bedömde vara möjligt baserat på andra jobb han hade.
  När det gäller själva offerten var Pierre tydlig med att han jobbar på löpande räkning och bara ger en kostnadsuppskattning, ingen offert med fast pris. Vid anlitande av BRUAB AB ska man vara medveten om att det är en uppskattning med en viss felmarginal och det är ibland lite otydligt hur de intervall som anges ska tolkas och vad som ingår. Efter att ha utvärderat flera offerter så valde vi att anlita BRUAB AB och Pierre Beijner då vi bedömde att kostnadsuppskattningen, byggplanering mm var i linje med vad vi tänkt oss. Vi skrev ett avtal (ABS09) för vårt projekt innan start.
  1
  Byggprocessen
  Själva bygget drog igång enligt tidsplanen. Vi kunde snabbt konstatera att kvaliteten på jobbet som BRUAB AB står för är riktigt bra. Då vårt bygge krävde bygglov hade vi också anlitat en fristående kontrollansvarig för att uppfylla kraven i bygglovet. Även vår kontrollansvarig, med lång erfarenhet inom byggbranschen, konstaterade att det var hög kvalitet på bygget.
  En annan kommentar är att Pierre alltid är lätt att få tag på. Om han inte kan svara direkt när man ringer återkommer han så fort han kan. Han kommer också på utsatt tid om man gjort upp om en träff.
  Att hålla tiden för bygget visade sig vara en annan positiv sida i att anlita Pierre. Enligt avtalet skulle bygget vara klart sista maj. Grund, stomme och tak var klart redan i april. Det som då återstod var att putsa fasaden, vilket fick vänta ett tag pga kallt väder. För våran del var det inget problem då det inte var kritiskt. Sedan blev allt ändå klart i stort sett på tid.
  Fakturering sker löpande med två veckors-cykler. Fakturan är tydlig och man får alltid kopior på materialinköp, underentreprenader mm så det går lätt att följa vad som fakturerats. Man betalar inget i förskott, utan betalar i efterskott för det som köpts in och den arbetstid som förbrukats under de senaste två veckorna. När det gäller slutsumman för vårt projekt så stämde kostnadsuppskattningen förhållandevis bra, även om den faktiska kostnaden för våran del hamnade i den övre delen av det intervall som angavs inledningsvis. Det ska dock påpekas att det under byggets gång blev lite småjusteringar i hur vissa delar skulle byggas vilket ändrade den ursprungliga planen.
  Då vårt bygge i stor utsträckning var av sådan art att mycket gjordes av BRUAB AB direkt så var inte så många underentreprenader inblandade. Men för de som var inblandade har det fungerat bra, också det med bra kvalitet. Det uppstod dock ett problem då något blev fel i kommunikationen mellan Pierre och underentreprenaden om vad som skulle göras och vad kostnaden skulle vara. Nu handlade inte detta om bygget i sig, utan om den ställning som användes i bygget. Det visade sig att den ställning som byggdes blev betydligt dyrare än vad som sagts; lite oklart vad det var som gick fel. Pierre insåg misstaget och tog en dialog med underentreprenaden för att förhandla ned priset vilket till viss del lyckades. För att ändå hamna lite närmare vad som sagts, och ta eget ansvar i situationen, tog Pierre själv en del av kostnaden.
  Det som inte är Pierres starka sida är det som har med pappersarbete att göra som ofta behövs i större byggprojekt.
  2
  Summering
  Plus
  • Lätt att få kontakt med
  • Bra kvalitet på bygget
  • Håller tidsplan
  • Man betalar för det man får
  Förbättringspotential
  • Även om det handlar om en kostnadsuppskattning och inte en fastprisoffert så skulle det bli ännu bättre om det finns lite tydligare information om vad som ingår och vad som inte ingår i den uppskattning som ges
  Sammantaget kan vi med gott samvete rekommendera andra att anlita Pierre Beijner och BRUAB AB som byggnadsentreprenad för att genomföra ett byggnadsprojekt.

  Hantverkarens kommentar

 • Husbygge

  2017-10-05 av Daniel Bruno

  Kundens omdöme

  5 stjärnor

  Under 2016, byggde vi vårt första hus ett 1 och ett halv plans prefabricerat hus på 238 kvm.
  Vi fick huset stomrest av husleverantören, men fick själv ombesörja med entreprenörer för att färdigställa huset.
  Här var Pierre Beijner på Bruab en av de entreprenörer vi fick offert från och som vi sedan anlitade. Då både min fru och jag har väldigt lite kunskap kring byggprocessen och hur allt ska gå till kändes det tryggt att någon med gedigen kunskap och erfarenhet kunde ta helhetsansvaret.
  Pierre har jobbat många år i branschen och gav oss ett seriöst och kunnigt intryck och det kändes helt naturligt att lämna över ansvaret av totalentreprenad på honom.
  Så här i efterhand med facit i hand kunde vi inte ha valt en bättre byggledare.
  Inte nog med att Pierre har utfört sitt eget jobb som snickare klanderfritt där han bland annat har platsbyggt en walk in closet och vår tambur i entrén med sittyta samt plats för skor samt ytterkläder för både oss och barnen. Platsbyggt och anpassat vårt Italienska kök där han har fällt in bland annat ugn och byggt om det för att passa vår planlösning. Kapat och anpassat massiva Santa Fiora sandstens skivor, byggt om och anpassat överskåp.
  Han har tänkt på att återanvända de skåp och sandsten skivor som blivit över för att komplettera vår tvättstuga, samt använt stenen för att skapa en vacker detalj till lock på vår vägghängda wc. Han har byggt vår farstukvist och sedan vårt trädäck som sträcker sig kring huset stilenligt och helt felfritt.
  Pierre har också samordnat allt med rörmokare, elektriker, målare, golvläggare, sotare, gasinstallatör, ventilationstekniker och plattsättare.
  Pierre har även haft löpande kontakt med vår kontrollansvarig som varit på flera byggplatsbesök, ibland i sällskap av bygginspektör från Värmdö kommun.
  Pierre var även närvarande med vår besiktningsman under slutbesiktning och förde protokoll.
  Pierre har tagit emot leveranser av diverse gods, såsom kök, vitvaror, och byggmaterial. I de fall som frågeställningar under byggnationen har uppstått har han löst allt med stor skicklighet på ett kreativt och regelrätt sätt. Och Pierre har alltid kommunicerat löpande om vad som händer och sker på ett korrekt och informativt sätt.
  Samtliga fakturor är väl redovisade, med antal jobbade timmar per person och samtliga leverantörsfakturor bifogade, väldigt enkelt och överskådligt.

  Hantverkarens kommentar

 • Skärgårdshus

  2017-01-09 av Åsa & Axel

  Kundens omdöme

  5 stjärnor

  Pierre Beijner har från april 2015 till juni 2016 (tillsammans med intagna underentreprenörer) totalrenoverat vårt kultur-märkta fritidshus i skärgården. Arbetet var omfattande och fördelades i tre olika ettapper och här kommer enbart ett kort sammandrag över de olika etapperna och vad som ingick.

  Etapp 1 spände över April-juni 2015 och bestod av renovering av övervåningen i fritidshuset. Där ingick att bygga en ny tak-kupa, skapa två sovrum samt renovera alla ytskickt och ny el. Etapp 2 pågick under sep-dec 2015 och innehöll att bygga badrum, kök, alla ytskickt, ny el samt dragning av vatten till vattenburen värme/element. Den sista etappen, etapp 3 löpte från feb-jun 2016. Då renoverades all exteriör; nytt tak, ny fasad och nya fönster samt nytt staket.

  Då huset är k-märkt fanns det behov och var viktigt att fint renovera huset då exteriören inte fick ändras samt att huset skulle behålla sitt tidsenliga utseende och anda. Pierre kan den svenska kulturen och föreslog olika förslag för att bibehålla detta och att lyfta fram det som genom årens gång försvunnit. Han gjorde också egna studier på hur det såg ut i byn för att se till att det blev enligt önskemål och rätt.

  Pierre kan enkelt föreslå lösningar om han ser att det finns bättre sätt att lösa saker på. Han är rak i sin kommunikation och hans prisuppskattningar har legat inom angivna gränser. Pierre håller tiderna och är enkel att arbeta tillsammans med. Han är också nogrann med att de underentreprenörer han tar in håller samma standard och kvalitet som han själv förväntar sig.

  Pierre och hans medarbetare har gjort ett jättefint arbete och vi har varit väldigt nöjda med det. Vi ger Pierre våra varmaste rekommendationer.

  Hantverkarens kommentar

 • Rekommendationsbrev

  2016-11-14 av Patrik & Karin Riese

  Kundens omdöme

  5 stjärnor

  Vi har under flera år utnyttjat Pierre Beijners tjänster som snickare, byggare och totalentreprenör för förbättringar i vårt hus på Värmdö. Han har byggt om ett garage till sovrum, renoverat trappan, lagt nya golv, förbättrat ventilationen i tvättstugan, bytt ut hela vårt kök, och nu senast totalrenoverat källaren, inklusive viss mögelsanering, och ny dränering runt huset. Vi har genomgående varit utomordentligt nöjda med det arbete som Pierre utfört. Han är noggrann, pålitlig och mycket kunnig. Han kommer med kreativa lösningar , och hittar en bra balans mellan kvalitet och kostnadsmedvetenhet. Han är dessutom bra på att kommunicera och dokumentera. Den ekonomiska redovisningen fungerar också bra, för den sköts av hans fru. Vi har dragit nytta av Pierrs kontaktnät när det gäller inköp av material, och när vi har haft behov av andra specialister såsom målare elektriker. Pierre tar gärna på sig ett totalansvar för genomförandet av ett projekt, och sköter det sedan ypperligt. Han är helt enkelt den bästa hantverkare som vi har stött på, alla kategorier, och vi kommer att fotsätta att anlita honom så länge vi kan

  Hantverkarens kommentar

 • Tillbyggnad Stavsnäs 1:566 i Stavsnäs By, Värmdö kommun

  2016-07-14 av Birgitta Andrée och Mats Hallgren

  Kundens omdöme

  5 stjärnor

  Vi kan först konstatera att kontraktets tidplan innehölls och att även budgeten innehölls trots vissa tilläggsarbeten. Arbetena präglades hela tiden av ett genuint intresse för och kunskap om byggnaden, vilket även gällde hans medhjälpare och underentreprenörer. Jag har själv arbetat inom branschen och har därför stor erfarenhet av olika entreprenörer, och jag kan därför säga att Bruab och Pierre utan tvekan kan rekommenderas för denna typ av objekt. Han förstår totalentreprenörens roll och ansvar, han kommer med förslag på egna lösningar likaväl som han kan ifrågasätta valda lösningar. Allt detta för projektet framåt till ett slutresultat som mer än väl infriade våra förväntningar. Till detta goda omdöme hör också den grupp av medarbetare och underentreprenörer Pierre jobbar med, som el, rör, plåt, murare och bygg.

  Hantverkarens kommentar

 • resa stomme till en car port med åtta plintar

  2015-04-02 av Magnus

  Kundens omdöme

  5 stjärnor

  BRUAB har varit lätt att samarbeta med och levererat en bra slutprodukt i tid. Vidare är BRUAB flexibla och kan ställa om sin "produktion" med kort varsel. BRUAB kommer att få fler uppdrag på vår fastighet som ligger i Älta, Nacka.

  Hantverkarens kommentar

 • Tillbyggnad 25m2 Västkuststuga från 1979.

  2015-02-28 av Anders Ramén, tel. 070-3137573

  Kundens omdöme

  4 stjärnor

  Anlitat BRUAB för tillbyggnad av en Västkuststuga från 1989, som omfattade grundläggning, stomresning fasad och färdigt tak. Arbetena påbörjades planenligt och slutfördes utan förseningar på ett professionellt sätt. Några tilläggsarbeten tillkom efter överenskommelse. Jag kan varmt rekommenderar Pierre och hans mannar från BRUAB.

  Hantverkarens kommentar

 • Renovering av källare

  2014-06-16 av Patrik R

  Kundens omdöme

  5 stjärnor

  De har renoverat min källare, och dränerat runt huset. Jag ger dem helt klart högsta betyg.

  Hantverkarens kommentar

  Har tidigare byggt om garage till sovrum samt byggt nytt kök.

 • Rivning av ett gammalt hus och uppförande av ett nytt fritidshus

  2014-04-16 av Lars L

  Kundens omdöme

  5 stjärnor

  Allt har gått bra med rivning och byggande. Jag hade tur för det var markarbetarna som hade tipsat mig om BRUAB. Prisbilden var relevant med tanke på det var ett stort projekt. Pierre Beijner är duktig han vet hur man ska arbeta för det gällde ett stort projekt som var omfattande,sen ska loggestiken fungera, vilket blev till full belåtenhet. Dom är toppen, proffsiga och har hög kvalité på arbetet.

  Hantverkarens kommentar