Planera byggprojekt

Här har vi gjort en översikt av de delar och steg som ett byggprojekt kan innehålla. Det är tänkt att kunna fungera som ett stöd när du planerar ditt projekt. Är det ett mindre projekt du planerar så är det säkert steg du kan hoppa över men översikten kan vara ett stöd ändå.

Rita, planera och budgetera gör du själv gärna med hjälp av en arkitekt. Budgettips kan du hitta under Budgetera byggprojekt. Du kan även ta hjälp av en byggledare för detta steg.

Krävs det bygglov så söker du det hos din kommun. Om- och tillbyggnad samt större utvändiga åtgärder är ofta bygglovspliktiga. Reglerna kan variera, hör efter med din kommun.

Upphandla hantverkare gör du själv eller eventuellt med hjälp av en byggledare som du anlitat. Att använda en byggförmedlingstjänst som BraByggare gör det enklare och tryggare.

Upphandla hantverkare

Skriva avtal med betalningsplan rekommenderas starkt för att garantier skall gälla och för att tydliggöra förväntningar om omfattning och pris. Betalningsplanen bör vara kopplad projekts genomförande och slutbetalning bör inte göras förrän det bygget är besiktigat och klart. Det finns bra avtalsmallar att ladda ner till din hjälp.

Avtalsmallar

Bygganmälan och byggsamråd måste genomföras för bygglovspliktiga projekt. Vid byggsamrådet träffas du, byggföretaget och en representant för kommunen samt eventuellt även din Kontrollansvarige. Syftet är att från kommunens sida säkerställa att lagar och föreskrifter följs, att det finns en kvalitetsplan och att de planerade bygget är i linje med det beviljade bygglovet.

Genomförandet utförs av det byggföretag du har valt. Det ska även finnas en Kontrollansvarig anlitad av dig som har upprättat en kontrollplan för olika kvalitets- och regelkontroller under projektets gång.

Slutbesiktning och slutintyg görs vid byggets slut. En besiktningsman, som oftast är anlitad av dig, bedömer och dokumenterar eventuella brister som han konstaterar eller som du påpekar. Besiktningsprotokollet utgör underlag för en diskussion om eventuella rättelser eller garantier mellan dig och byggföretaget.

Alla punkter behöver inte alltid åtgärdas utan man kan även t.ex. göra upp i godo. Kvalitetsansvarig utfärdar ett slutintyg till kommunen som intygar att föreskrifter har följts och att bygget anses som färdigställt vilket även kan påverka taxeringsvärde och försäkringsvärde.

Råd och tips när du ska anlita hantverkare