Tips för energieffektivisering

Just nu ligger energieffektivisering högst upp på listan över vilka renoveringar man helst gör hemma. Att energieffektivisera sitt hem innebär i stora drag göra åtgärder på bostaden som gör energianvändningen mer effektiv. På så vis kan du minska både din energianvändning och dina elkostnader. Det kan vara allt från att duscha kortare tid till att tilläggsisolera vinden eller byta fönster.

Här nedan har vi samlat tips för att hjälpa dig med vilka åtgärder du kan göra.

Första steget till att energieffektivisera ditt hem är att se över dina vanor. Det är nämligen inte alltid nödvändigt att renovera huset för att minska energianvändningen. Genom att ändra dina vanor kan du komma långt och det är både enkelt och gratis.   Sänk värmen inomhus Det…

renovera fönster

Om du bor i ett äldre hus med gamla fönster är det troligtvis 2-glasfönster med låg isoleringsförmåga. Energimyndigheten uppskattar att upp till en tredjedel av värmen i ett hus försvinner ut genom otäta fönster. Genom att renovera eller byta ut fönstren kan man spara en stor mängd värme i huset.…

För att gamla fönster ska överleva och fungera optimalt krävs underhåll och ibland en mer omfattande renovering. Genom att renovera dina fönster kan du förbättra både funktionen och utseendet av fönstret. Att renovera fönster är en noggrann och tidskrävande process som kräver omsorgsfullt arbete…

I många äldre hus finns det ofta behov av båda ny isolering och av tilläggsisolering. Detta är viktigt för att husets värme gärna söker sig ut genom öppningar som finns i både fönster, dörrar och diverse ventiler. Men det slutar inte där. Energin sipprar även ut genom dåligt isolerade väggar, golv…